Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Många självhjälpstips i vår tid handlar om hur vi kan styra vårt mående genom att ändra vårt mindset, jobba med vår mentala inställning och bryta negativa tankebanor.

Ibland bibringas vi rentav uppfattningen att detta är vad allt handlar om.

Tidigare publicerad i Brand och Ordfront Magasin.