Utrikes #92/2019

Finska HD: Gruvbossen är skyldig

Det var den 4 november 2012 som en av Talvivaaragruvans avfallsdammar brast och 1,2 miljoner kubikmeter förorenat vatten forsade ut. Händelsen har betecknats som den värsta miljökatastrofen i Finlands historia. Foto: Pekka Moliis/TT

Det finska gruvbolaget Talvivaara, dess vd och dess produktionschef är skyldiga till miljöbrott. Det säger Finlands högsta domstol som fastställer hovrättens dom. Gruvan släppte ut höga halter miljöfarliga ämnen, detta redan innan den ödesdigra katatrofen 2012.

2012 ledde en dammkollaps vid Talvivaaragruvan i östra Finland till den största miljökatastrofen i landets historia. Men nu, trots överklagan, bekräftar finska Högsta domstolen att miljöbrotten inleddes redan fyra år tidigare. Domstolen fastställer hovrättens dom att vd:n och produktionschefen är skyldiga till miljöförstöring.

Redan 2008 upptäcktes väldigt höga halter av natrium, sulfat och mangan i avloppsvattnet och domstolen slår fast att de var tio gånger högre än gruvans tillstånd.

– Operatören lämnade felaktig och underdimensionerad information om utsläppen av skadliga ämnen i sin tillståndsansökan. Det ledde till att tillståndsmyndigheten ansåg att inga gränsvärden behövdes. Men de verkliga utsläppen var många gånger högre, säger Kai Kokko, professor i miljörätt vid Helsingfors universitet till Helsinging Sanomat.

Högsta domstolens beslut innebär att vd styrelseordförande, Pekka Peräs straff om sex månaders villkorligt fängelse för grov miljöförstöring och produktionschefen Lassi Lammassaris 60 dagsböter för miljöförstöring fastställs.

I hovrättens dom från 2018 dömdes också bolaget till ”samfundsbot” på motsvarande 5,3 miljoner kronor och  återbetalning av 35 miljoner till staten. Men några pengar blev det inte. Istället sattes bolaget i konkurs. Men kritik mot hovrättens ”för milda” dom framfördes redan efter domen förra året. Miljörådet Eso Tommila framförde då att han ansåg det särskilt allvarligt eftersom ledningen medvetet handlat på ett miljöfarligt sätt.

– Företaget hade med avsikt agerat på ett sätt som de visste var miljöfarligt, sade då miljörådet till Svenska Yle.

Det var den 4 november 2012 som en av Talvivaaragruvans avfallsdammar brast och 1,2  miljoner kubikmeter förorenat vatten forsade ut. 240 000 kubikmeter av dessa fortsatte utanför gruvområdet, med stora miljöskador till följd. Händelsen har betecknats som den värsta miljökatastrofen i Finlands historia.

En statlig haveriutreding visade att bolaget brutit mot en rad föreskrifter. Men den visade också att problemen med dammen varit kända för bolaget åtminstone sedan fyra år tidigare.

Redan i augusti 2008 inträffade en läcka i dammen, som lagades. Två år senare läckte dammen igen i samma sektion, och även denna gång lagades läckan. Ytterligare två år senare inträffade katastrofen och utredningen visade att miljöförstöringen förvärrades av att bolaget sedan två månader innan pumpat ut så kallad sur metallsulfatlösning i dammen i strid mot dess angivna ändamål.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan