Inrikes #86/2019

Avtalsrörelsen möjlig ödesstrid för ”märket”

Veli-Pekka Säikkäla, avtalssekreterare i IF Metall, avvisar tanken om någon påverkan på LO:s krav från Pappers eller Kommunals beslut att hoppa av LO-samordningen. Foto: Gustav Gräll

Den pågående kritiken mot ”märket”, den riktningsgivande procentuella löneökning som industrin har förhandlat fram i sina kollektivavtal, har sannolikt inverkat mer på industrifackens höjda lönekrav än Kommunals och Pappers beslut att hoppa av LO-samordningen. Det säger författaren Anna Danielsson Öberg, som ser årets avtalsrörelse som något av en ödestrid för ”märket”.

Kritiken mot industriavtalet som sättare av ”märket” för resten av arbetsmarknadens löneökningar har intensifierats under hösten. Pressen ökade ytterligare när Kommunal och Pappers valde att ställa sig utanför LO-samordningen med hopp om att kunna driva hårdare krav.

När nu industrifacken väljer att ställa högre krav i årets avtalsrörelse än under den förra, trots dystrare ekonomiska prognoser, väckte det frågor.

– Tajmingen blir lite svårförståelig när man klämmer i med några tiondelar nu. Det som hänt sedan förra gången är att kritiken mot för låga avtal har ökat, säger Anna Danielsson Öberg, författare och mångårig arbetsmarknadsjournalist.

Anna Danielsson Öberg. Foto: Ola Harström

Som en av två författare till boken Vem bestämma på lönemarknaden?, om just industriavtalet, har hon följt den ökande kritiken mot avtalets normerande roll. Att Kommunal och Pappers prövar lyckan för högre krav utanför LO-samordningen och samtidigt passar på att instämma i kritiken mot märkets begränsningar tror hon inte spelat någon större roll.

– Jag tror i så fall snarare att det är den diskussion som varit de senaste året när inte minst 6F, men också andra, på olika sätt uttryckt kritik. De själva hävdar motsatsen, men vi som sitter utanför och tittar på har svårt att förstå att det inte handlar om vad som har hänt, säger Anna Danielsson Öberg.

Arbetaren har sökt både Pappers och Kommunals ordförande för att höra hur de ser på saken, men den förra har inte kunnat nås. Kommunal svarar kort, via pressavdelningen att ”det är inget vi spekulerar kring. Det kan bara industrifacken svara på.”

Och Veli-Pekka Säikkäla, avtalssekreterare i IF Metall, avvisar starkt tanken om någon påverkan från Pappers eller Kommunals beslut. Inte heller har den växande kritiken mot ”märket” utövat någon påverkan, menar han.

– Nej, det har det inte haft och det funkar inte så. Det funkar så att man tar ställning till vad man tror är en vettig nivå. När det gäller nivån har vi inte pratat med varken Pappers eller Kommunal. De har ju valt att stå utanför och inte varit med i diskussionen, säger han.

När det gäller nivån har vi inte pratat med varken Pappers eller Kommunal.

Veli-Pekka Säikkäla, avtalssekreterare, IF Metall

Oavsett hur det ligger till och hur avtalsrörelsen fortskrider är Anna Danielsson Öberg säker på att sista ordet kring lönebildningsmodellen inte är sagt. Men det går inte heller att bortse från att avtalsrörelsen kan utveckla sig till något av en ödesstrid för industriavtalet som ensam lönenormerare, menar hon.

– Det kan det nog vara på många olika sätt. Blir det mycket störningar och vi får se uppgörelser som överskrider märket är vi i ett nytt läge. Ju rörigare det blir desto större är sannolikheten att vi får en diskussion om systemet. Samtidigt har 6f fortsatta planer på att åstadkomma en förändring så det sannolika är att vi får en diskussion om märket i alla fall, säger Anna Danielsson Öberg.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984