Inrikes #62/2019

Betygskrav för Växjös kommunala sommarjobb

För att erbjudas ett kommunalt sommarjobb i Växjö kommun krävs numera att gymnasieeleverna har godkända betyg i matte och svenska eller svenska som andraspråk. Foto: Janerik Henriksson/TT

Växjö kommun har infört betygskrav för kommunala sommarjobb. Nästa år väntas fler kommuner följa efter. Rickard Ulmestig, docent på Linnéuniversitetet, tror att konceptet är kontraproduktivt.

I sommar infördes nya regler för de ungdomar som söker sommarjobb i Växjö kommun. För att erbjudas ett kommunalt sommarjobb krävs att gymnasieeleverna har godkända betyg i matte och svenska eller svenska som andraspråk. Om kraven inte uppfylls ska eleverna i stället gå sommarskola, och först efter avklarad sommarskola erbjudas feriejobb.

– En gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att få arbete, säger Oliver Rosengren, moderat kommunalråd i Växjö, och är den politiker som drivit frågan i kommunen.

Ett feriejobb, eller kommunalt sommarjobb, erbjuds unga under 18 år. De ersätter ingen ordinarie personal och ungdomarna kommer in i en verksamhet som en extra resurs.

I år är det fyra elever som går på sommarskola i Växjö för att kunna få ett feriejobb. Oliver Rosengren berättar att eleverna förväntas vara där 50 timmar under en tvåveckorsperiod. De flesta kommunala sommarjobben som erbjuds är under en treveckorsperiod inom äldreomsorg, städ och parkskötsel.

Även om modellen inte utvärderats än har betygskravet spridit sig till Sigtuna kommun, som avser att införa modellen nästa sommar. I Eskilstuna ska ett förslag på betygskrav läggas fram till nästa år.

Problematiskt att plocka ut en viss grupp, som i högre grad har en lägre klassbakgrund, och sedan tvinga dem att gå i sommarskola.

Rickard Ulmestig, docent, Linnéuniversitet

Rickard Ulmestig, docent på Linnéuniversitet, som forskar om arbetsmarknadspolitik för de som står långt från arbetsmarknaden, tror att betygskraven kommer att missgynna målgruppen.

Rickard Ulmestig.
Rickard Ulmestig. Foto: Linnéuniversitetet

– Sommarskola för motiverade elever är bra. Däremot är det problematiskt att plocka ut en viss grupp, som bland annat i högre grad har en lägre klassbakgrund, för att tvinga dem att gå i sommarskola, säger Rickard Ulmestig.

En rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, från år 2013 visar att de kommunala sommarjobben generellt sett inte tycks underlätta steget in på arbetsmarknaden. Den grupp där kommunala sommarjobb däremot visar sig påverka framtida inkomster var för flickor med låga grundskolebetyg.

– För de som går ut gymnasiet och har ofullständiga betyg kan sommarjobbsmeriten vara det som leder till att personen sedan kan få en anställning. Att försvåra för dem är bara kontraproduktivt, säger Rikard Ulmestig.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga