NRK sände antisemitisk sketch

NRK, Norges statliga public service-bolag, har fått kritik efter att ha postat en film med antisemitiskt innehåll. NRK väljer att försvara sitt agerande. Men företrädare för det judiska trossamfundet i Oslo menar att publiceringar med antisemitiska inslag i allt högre grad passerar obemärkt i norsk media.

Utrikes
På NRK:s hemsida står att public service-bolagets samhällsansvar innefattar att följa FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, och därmed verka mot diskriminering.
Foto: Erik Johansen/TT

Det var det norska produktionsbolaget Norske Grønnsaker som producerade klippet som lades ut på NRK Satiriks hemsida i tisdags förra veckan. Produktionsbolaget uppmanade tittare på Facebook att ”tagga en jude”. Produktionsbolaget har plockat bort videon, men den ligger kvar på NRK Satiriks Facebook-sida.

Charlo Halvorsen som är underhållningsredaktör på NRK skriver i ett mejl till Arbetaren att ”Sketchen handlar om två män som spelar Alfapet – en av dem tillhör en utsatt minoritet och den andra, som inte gör det, har hittat ett djupt kränkande ord relaterat till minoriteten. Och, naturligtvis, vägrar att använda ordet – men därmed förlora”.

”Man får avgöra själv om man tycker att det är kul eller inte. Åsikterna är delade, som det ofta är med humor, men klippet är inte rasistiskt eller antisemitiskt”, skriver Charlo Halvorsen till Arbetaren.

Vi inser att vi är ensamma. Varken politiska partier, kyrkan eller fackföreningar har reagerat på filmklippet. Frågan är om vi är de enda som anser att det här är antisemitism.
Ervin Kohn, föreståndare på det judiska trossamfundet i Oslo

Men Ervin Kohn, föreståndare på det judiska trossamfundet i Oslo, menar att publiceringar med antisemitiska inslag i allt högre grad passerar obemärkt i norsk media.

– Vi inser att vi är ensamma. Varken politiska partier, kyrkan eller fackföreningar har reagerat på filmklippet. Frågan är om vi är de enda som anser att det här är antisemitism, säger Ervin Kohn till Arbetaren.

Ervin Kohn berättar att även en av Norges största tidningar, Dagbladet, har publicerat antisemitiska karikatyrteckningar av tecknaren Finn Graff, utan att någon större offentlig debatt har förekommit i landet.

På NRK:s hemsida står att public service-bolagets samhällsansvar innefattar att följa FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, och därmed verka mot diskriminering.

Enligt Diskrimineringsombudsmannens beskrivning av diskriminering står det att ”diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”. En av diskrimineringsgrunderna är religion eller annan trosuppfattning.