Inrikes #46/2019

6F:s nya lönemodell ”bättre” på jämlikhet

6F planerar nu att inleda diskussion inom LO, TCO och SACO om deras nya förslag på lönenormering. Foto: Jack Mikrut/TT

Kampen om ”märket” fortsätter inom LO. 6F har presenterar en ny modell som ”bättre” ska kunna minska det ökande gapet mellan arbetare och tjänstemän och mellan mäns och kvinnors löner. Följden blir också en förändrad maktbalans inom LO, på bekostnad av facken inom industrin. IF Metall gillar inte förslaget.

Ersätt industriavtalets ”märke” med vår nya modell. Den kan göra det industrifacken inte förmår – minska lönegapet mellan arbetaren och tjänstemän och mellan män och kvinnor. Det är budskapet från 6F när de gör allvar av sitt löfte att presentera ett alternativ till att låta industrin och dess parter ensamma sätta lönerna på resten av arbetsmarknaden.

– Vi tror hårt på att den är bättre på relativlöneförändringar och det är nödvändigt för att komma till rätta med ojämlikheten. Men den också en större legitimet och en starkare lo-samordning än vad vi haft på senare tid, säger Mikael Johansson, ordförande i Målarna, en av 6F-förbunden inom LO.

Kritiken inom LO, och då framförallt från 6F-förbunden, mot vad de anser vara för låga märken och därefter hela industriavtalsmodellen har hårdnat. Modellen har kritiserats för att cementera eller till och med öka klyftorna. Men en del av kritiken har att göra med den obalans i de interna maktförhållandena som industrifacken får inom LO. Det är också något den nya modellen skulle kunna råda bot på. Resultatet skulle bli en större maktdelning och därmed en starkare LO-samordning.

– Någonstans på vägen finns det en kritik som bottnar i att om något ska påverka villkoren ska alla som vill ha möjlighet att göra det. Samtliga LO-förbund bir vinnare när överenskommelsen vilar på en legitimet där alla är med, säger Mikael Johansson.

I den föreslagna modellen skulle avtalsförhandlingarna ske under ledning av LO:s avtalsekreterare med en delagation från mellan tre och fyra förbund. Vilka dessa är skulle kunna rotera mellan avtalsrörelserna. Vidare ska inte lönerna enbart sättas med hänsyn till den svenska exportindustrins konkurrenskraft. Istället ska hela den svenska arbetsmarknaden också vägas in i bedömningen av hur höga löner som ska krävas. Och det nya ”märket” skulle vara i krontal, inte som nu i procent.

– Vi erbjuder ett hållbart alternativ. Det här är inte raketforskning. Så länge man fortsätter att sätta procent ger procentpåslag på lägre löner mindre än procent på högre. Då fortsätter klyftorna öka. Det kan en mellanstadieelev räkna ut, säger Mikael Johansson.

För ett drygt år sedan sade Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i det tongivande industrifacket IF Metall att den som är kritisk får komma med ett bättre förslag. Det minns han när Arbetaren ringer upp honom.

– Jag tyckte att de skulle komma med ett bättre förslag, men det har de inte gjort. Vi har en modell som levererat reallöneökningar och det är någonslags drömmeri bakåt i tiden. Jag har svårt att se någon realitet i det här, säger han.

Enligt Veli-Pekka Säikkälä liknar den föreslagna modellen den som rådde innan industriavtalet och som, enligt honom, ledde till både ekonomisk kris och uteblivna reallöneökningar. Att följa 6F:s föreslagna modell vore att göra om samma misstag. Och att modellen skulle kunna lyckas bättre med löneojämlikheten, det tror han inte på alls.

– Hur skulle det göra det? Om de satte märke varför skulle det bli på annat sätt. Vi har kunnat göra relativlöneförändring och låglönesatsningar den senaste gången. Jag ser inget i deras rapport som skulle förbättra den möjligheten.

Det är också de slutsatser som framfördes i IF Metalls egna motutredning som publicerades förra året. Den nästan tio-åriga kritiken om bristande insyn och påverkansmöjligheter från övriga LO-fack, verkar inte heller ha fått något fäste hos honom.

– Visst vi sitter i första ledet och förhandlar och alla vill ha mer inflytande och jag har en viss förståelse för att man ser det så. Men de beskriver det fel. Vi informerar löpande och innan vi träffar avtal så berättar vi hur det ligger till och de har möjlighet att yttra sig, säger han.

Att inte längre industrifacken skulle vara ensamma om lönenormeringen skulle ju otvetydigt innebära ett lägre inflytande för er. Påverkar det er inställning?

– Vi tror att det är viktigt att man inte gör om misstaget från 70- och 80-talen när man inte tog hänsyn till konkurrenskraften. Det måste man göra oavsett vem som sätter märket, säger Veli-Pekka Säikkälä.

6F planerar nu att inleda diskussion inom LO, TCO och SACO om deras nya förslag på lönenormering. Men de har inte förhoppning om att det kommer bli verklighet redan till avtalsrörelsen 2020. Men av 6F-ordförandenas uttalanden för förra veckans presskonferens verkar tålamodet att tryta.

– Vi kommer inte att acceptera att vi i nästa avtalsrörelse har så här liten insyn. Vi måste också ha en låglönesatsning. De två kraven kommer att finnas med redan i avtalsrörelse 2020”, sade Valle Karlsson, rapporterar Direktpress.

På en direkt fråga från publiken om vad som skulle hända om något sådant krav inte fick gehör svarade Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin att det visserligen är en målsättning att ingå i LO-samordningen, men:

– Alla förbund kan välja att avstå om de inte får med rätt frågor, tillade han, enligt Direktpress.

Utåt har förslaget hittills möts med tystnad från LO och det är en hållning som inte ändras när Arbetaren ber om en kommentar.

”Vi har inga kommentarer. Den här typen av frågor diskuterar vi gemensamt och inte via media”, svarar Malin Fagerberg Wikström i ett mail, en av LO:s pressekretare.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp