När Tyskland stod i fokus för bojkottkampanjerna

I höst är det 80 år sedan andra världskriget bröt ut. Tidningen Arbetaren var en av Sveriges mest högprofilerade antinazistiska röster såväl före som under kriget. Men även tidningens ägare, fackförbundet SAC Syndikalisterna, var profilerat antinazistiska och uppmanade till bojkott av Hitlertyskland.

Så här såg en bojkottaffisch från SAC Syndikalisterna ut. Observera Hitleransiktet i hakkorsets mitt – och hur var och en av hakkorsets armar bär ett av förtryckets redskap.

Fler återblickar i Arbetarens arkiv kommer under sommaren.