Amazonarbetare i gemensam protest

I helgen genomförde arbetare på Amazon från olika länder en gemensam protest utanför Adeccos huvudkontor i Poznań med syftet att rikta ljuset mot osäkra anställningar och arbetsvillkor. De senaste åren har lagerarbetare runt om i världen organiserat gemensamma strejker och solidaritetsaktioner för att sätta press på näthandelsjätten.

Utrikes
Protesten framför Adeccos huvudkontor i Poznań skedde i samband med ett möte som samlade fackligt engagerade lagerarbetare från hela Europa. Vid mötet deltog fackföreningar från bland annat Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien.
Foto: Julia Lindblom

Amazon anställer lagerarbetare genom bemanningsföretaget Adecco i ett flertal länder i Europa. I Polen har detta inneburit att anställda arbetar på osäkra kontrakt som förnyas månadsvis eller i många fall endast efter två veckor.

Näthandelsjätten har kritiserats världen över för sina usla arbetsvillkor och låga löner. Samtidigt har flera internationella solidaritetsaktioner och strejker organiserats de senaste åren. På den omtvistade readagen ”Black Friday” i november förra året gick exempelvis tusentals lagerarbetare i Tyskland ut i gemensam strejk med arbetare i Spanien.

Protesten framför Adeccos huvudkontor i Poznań skedde i samband med ett möte som samlade fackligt engagerade lagerarbetare från hela Europa. Vid mötet deltog fackföreningar från bland annat Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien.

På demonstrationen talade bland annat företrädare för fackförbundet CGT i Spanien, som organiserar arbetare på det största lagret i Madrid.

– I Spanien har vi haft samma problem som i Polen med otrygga anställningar. De ger oss tillfälliga jobb från vecka till vecka. Därför är det så viktigt att vi är här i dag för att kämpa tillsammans mot detta gigantiska företag som gör arbetet otryggt och instabilt, sade en representant från CGT under demonstrationen.

I Polen exporterar vi främst varor till den tyska arbetsmarknaden och därför påverkar våra arbetsvillkor situationen för lagerarbetarna i Tyskland.
Roman Lupiński, lagerarbetare på Amazon i Poznań

Roman Lupiński är lagerarbetare på Amazon i Poznań och organiserad i det polska facket Inicjatywa Pracownicza.

– I Polen exporterar vi främst varor till den tyska arbetsmarknaden och därför påverkar våra arbetsvillkor situationen för lagerarbetarna i Tyskland.

Arbetsförhållandena i Polen är i dag oförutsägbara och svåra.

– Vi arbetar tio timmars dagskift en månad, för att nästa månad arbeta tio timmars nattskift. Det betyder att vi hela tiden måste förändra vår dygnsrytm, säger Roman Lupiński och fortsätter:

– Dessutom tillkommer obetald arbetstid för att packa undan utrustning och många har flera timmars resväg till och från arbetsplatsen.

Roman Lupiński vill förändra arbetssituationen på Amazons lager och är engagerad i facket Inicjatywa Pracownicza.
Foto: Julia Lindblom

Andreja Schmidtkunz arbetar sedan tio år på Amazons lager i den lilla staden Bad Hersfeld i Tyskland. Hon reste till Poznań tillsammans med en delegation från det stora tyska fackförbundet Verdi för att delta i mötet och protesten. Andreja Schmidtkunz understryker att bemanningsanställningar blivit alltmer ovanliga på Amazon i Tyskland tack vare fackets påtryckningar.

– För några år sedan var arbetsvillkoren extremt dåliga, men genom att vi strejkat och organiserat oss har situationen förbättrats.

Om vi verkligen vill förändra saker, måste vi göra detta tillsammans.
Andreja Schmidtkunz, lagerarbetare på Amazon i Bad Hersfeld

Lagerarbetarna i Tyskland kämpar sedan sex år för att få till stånd ett eget kollektivavtal med Amazon.

– En erfarenhet vi har gjort är att man inte vinner någonting på att kämpa isolerat. Om vi verkligen vill förändra saker, måste vi göra detta tillsammans. Vi ger inte upp och arbetsförhållandena måste förbättras i alla länder.

Se också Arbetarens videoreportage från Poznań: