Utrikes #18/2019

Hembiträden särskilt utsatta för slaveri

Protest bland migranter som arbetar som hembiträden i Beirut 2015. I Libanon har påtryckningar från lokala och internationella organisationer lett till vissa förbättringar av de regler som gäller för migrantarbetare anställda i hemmen. Foto: Bilal Hussein/TT

FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, beräknar att det finns 1,6 miljoner utländska hembiträden i Mellanöstern som lyder under sponsorsystemet kafala. Många av dem arbetar under slavliknande förhållanden.

Dima Dabbous, områdeschef för Mellanöstern och Nordafrika hos organisationen Equality Now, säger att de kvinnliga migrantarbetarna som arbetar i människors hem i länderna runt Persiska viken, Jordanien och Libanon är särskilt utsatta för övergrepp och svåra förhållanden eftersom de inte har något arbetsrättsligt skydd.

De allra flesta av dessa kvinnor kommer från utvecklingsländer i Asien eller Afrika och arbetar som hembiträden, städare eller barnvakter inom ett sponsorsystem där de är fast knutna till sin arbetsgivare. De kan inte säga upp sig och de saknar möjlighet att byta arbete eller lämna landet utan att först få ett godkännande.

Denna maktobalans har lett till ett system där arbetsgivare kan exploatera utländska hushållsarbetare och löper en liten risk att drabbas av några konsekvenser.
Dima Dabbous, områdeschef för Mellanöstern och Nordafrika på Equality Now

Dima Dabbous säger att de ofta är helt beroende av sina arbetsgivare, som även kan hota med deportation, om de ifrågasätter sina arbetsvillkor.

– Denna maktobalans har lett till ett system där arbetsgivare kan exploatera utländska hushållsarbetare och löper en liten risk att drabbas av några konsekvenser.

Missförhållanden är mycket vanliga. Det kan handla om att personalen inte får röra sig fritt eller inte får ut sina löner, men också om att fysiska och sexuella övergrepp är vanligt förekommande. I vissa extrema fall har kvinnor till och med blivit mördade, säger Dima Dabbous.

Kvinnors pass blir fortfarande konfiskerade av arbetsgivare.
Dima Dabbous, områdeschef för Mellanöstern och Nordafrika på Equality Now

I Libanon har påtryckningar från lokala och internationella organisationer lett till vissa förbättringar av de regler som gäller för migrantarbetare som är anställda i hemmen. Dit hör rätten till en viss ledig tid varje vecka, att löneutbetalningar görs i tid och att personal som blir illa behandlad ska kunna rapportera om missförhållandena till myndigheterna. Samtidigt säger Dima Dabbous att dessa regler inte har gett någon effekt eftersom de inte tillämpas av de libanesiska myndigheterna.

– Kvinnors pass blir fortfarande konfiskerade av arbetsgivare, de förnekas fortsatt en ledig dag i veckan och deras möjligheter att kunna anmäla övergrepp har förblivit små.

Problemet förvärras av de rasistiska attityder som finns gentemot kvinnliga migrantarbetare i Mellanöstern.
Dima Dabbous, områdeschef för Mellanöstern och Nordafrika på Equality Now

Dima Dabbous menar att ILO och andra organisationer måste fortsätta ställa krav på reformer när det gäller systemet kafala som innebär att kvinnliga migrantarbetare blir behandlade som slavar av sina arbetsgivare. Hon menar att det internationella samfundet också måste stötta de få och underfinansierade lokala organisationer som kämpar mot kafalasystemet.

– Problemet förvärras av de rasistiska attityder som finns gentemot kvinnliga migrantarbetare i Mellanöstern, och även det är ett problem som måste bekämpas, säger Dima Dabbous.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga