”Skrota det nya strejkrättsförslaget!”

”Vår bedömning är att det nya förslaget får negativa konsekvenser för alla löntagare”, skriver sex stycken förtroendevalda för GS-facket apropå regeringens besked om att den nya lagen som inskränker strejkrätten kan börja gälla redan i sommar. ”Vi tror att den enda lilla möjligheten som finns är att vi alla blir medvetna om frågan och att protesterna underifrån ökar”, skriver debattörerna.

Debatt
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till SR Ekot att lagen som inskränker strejkrätten ska skyndas på och börja gälla redan den 1 augusti.
Foto: Anders Wiklund/TT

Vi kommer med en uppmaning till alla  löntagare i Sverige angående det nya strejkrättslagförslaget.

Mot bakgrund av att regeringen nu gett besked om att det nya strejkrättsförslaget ska börja gälla senast den 1 augusti i stället för den 1 januari 2020 så uppmanar vi alla fackliga klubbar och löntagare att snabbt sätta sig in i frågan.

Sammantaget ändras maktbalansen på arbetsmarknaden ensidigt till arbetsgivarnas fördel.

Vår bedömning är att det nya förslaget får negativa konsekvenser för alla löntagare. Inte bara för så kallade fria fackföreningar som hävdats från vissa håll. Vi anser att lagen öppnar upp för avtalsshopping genom den nya paragrafen 41D. Förutom detta så inskränks våra rättigheter allvarligt genom många möjligheter till nya så kallade fredspliktsinvändningar. Sammantaget ändras maktbalansen på arbetsmarknaden ensidigt till arbetsgivarnas fördel.

Förslaget har fått stark kritik från arbetsrättsexperter som till exempel Kurt Junesjö och Mats Glavå.

Det är mycket möjligt att beslutet till lagändring inte kommer gå att stoppa men vi tror att den enda lilla möjligheten som finns är att vi alla blir medvetna om frågan och att protesterna underifrån ökar. Skrota det nya strejkrättsförslaget!

Ola Reimer, förtroendevald GS-Facket
Björn Anders Nilsson, förtroendevald GS-Facket
Erik Lindblom, förtroendevald GS-Facket
Martin Ullberg, förtroendevald GS-Facket
Ivar Jonsson, förtroendevald GS-Facket
Valter Christiansen, förtroendevald GS-Facket
2019-02-20