Utrikes #86/2018

Sjöar i Kashmir svårt förorenade

En dimmig dag på Dal-sjön i Kashmir. Foto: Dar Yasin/TT

Kashmir har länge varit känt för sina många sjöar och vattendrag. Men negativa effekter av turism, överfiske, avloppsvatten från hushållen och övergödning från jordbruket leder till att fisken försvinner.

Enligt en studie har den samlade fiskproduktionen minskat kraftigt de senaste åren. Forskarna slår fast att nedgången har att göra med de negativa effekterna av turismen, övergödning från jordbruket som lett till algblomning, och en plötslig ökning av föroreningar genom att avfall dumpats i sjöar. Detta har lett till att fiskbestånden stadigt har minskat och att fortplantningsområden förstörts.

Konsumtionen av fisk i regionen är också större än produktionen. Medan den årliga konsumtionen är 25 000 ton uppgår fiskproduktionen till 20 000 ton per år sammantaget i sjöarna Dal och Wular i Kashmir.

Enligt en annan studie gjord vid Kashmirs universitet är överfiske och föroreningar de främsta skälen till utarmningen av fiskeresurserna. En av slutsatserna är att kontrollen måste öka så att hushållens avloppsvatten inte går direkt ut i sjöar och jordbruksavfall måste tas hand om på ett riktigt sätt. Dessutom bör en separat myndighet inrättas för att undersöka den fysiologiska, kemiska och biologiska kvaliteten av vattnet i Dal-sjön.

Ram Nath Pandita, chef för fiskeridepartementet, menar att ökade föroreningar lett till en minskad tillgång till fisk i Kashmirs sjöar och floder. Han säger att när avfall dumpas i vattendrag leder det till att fiskyngel inte kan överleva.

För närvarande arbetar myndigheterna med att plantera ut nya fiskyngel för att öka tillgången till fisk. Ram Nath Pandita tillägger att de kraftiga översvämningarna i Kashmir 2014 ledde till stora ansamlingar av gyttja och avloppsvatten i sjöarna vilket direkt påverkat fiskbestånden.

Han säger att det har genomförts flera informationskampanjer för att öka kunskapen om hur viktigt det är att hålla vattendragen rena och inte dumpa hushållsavfall i sjöarna.

I februari beslutade myndigheterna att begränsa fisket i Kashmir för att öka tillgången på fisk och säkra den långsiktiga överlevnaden för människor inom fisket. Bara de som har fått tillstånd av myndigheterna kan bedriva fiske och den som bryter mot lagen kan dömas till tre månaders fängelse och böter.

Trots att regeringen satsat motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor på skydd av Dal-sjön har det hittills inte gett några synliga resultat, visar en studie från Kashmirs universitet. Bland annat saknas en ordentlig plan för förvaltning och återställande av sjön.

Studien slår fast att försöken att skydda Dal-sjön har misslyckats fullständigt. Bland annat beskriver studien att myndigheterna inte har tagit problemen på allvar.

Ram Nath Pandita är dock optimistisk och hävdar att Dal-sjön ska kunna återställas. Han säger att regeringen arbetar med informationskampanjer och satsningar på att rensa upp sjöarna i området.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga