Inrikes #77/2018

Visstidsanställda mår betydligt sämre

Foto: Janerik Henriksson/TT

Stress, oro och monotona arbetsuppgifter. Tidsbegränsat anställda har en sämre arbetsmiljö än tillsvidareanställda, enligt en ny undersökning. Fler visstidsanställda har en konstant oro för att bli av med jobbet, och bland kvinnor under 29 år har en större andel drabbats av sexuella trakasserier.

Arbetsmiljön är starkt präglat av vilken form av anställningsform den anställda har. I Arbetsmiljöverkets nya undersökning har 8 700 personer intervjuats. Tre av fyra är i stort sett nöjda med sitt arbete, men det råder stora skillnader beroende på anställningsform.

Många vet ju inte ens om de har jobb nästa vecka.
Gunnar Aronsson, professor i psykologi  vid Stockholms universitet

Visstidsanställda utsätts oftare för sexuella trakasserier och en av fyra upplever en kontant rädsla för att bli av med jobbet. Drygt hälften av de visstidsanställda har dessutom monotona arbetsuppgifter vilken ökar risken för fysiska skador.

– Det här är problem som påverkar individens hela liv där det blir svårt att planera både lång- och kortsiktigt. Många vet ju inte ens om de har jobb nästa vecka, säger Gunnar Aronsson, professor i psykologi som forskar i arbetsmiljö vid Stockholms universitet.

Han har just tagit del av undersökningen och menar att visstidsanställningar ofta leder till sömnsvårigheter och ett permanent orostillstånd.

I Sverige jobbar omkring 16 procent av hela arbetsmarknaden på visstidsanställningar. Vanligast är det inom hotell- och restaurangbranschen, men ett stort antal av de anställda finns också inom vård och skola. Något som får Gunnar Aronsson att reagera.

– Så borde det naturligtvis inte vara. Särskilt inte inom de branscher där man vet att det finns ett konstant behov av arbetskraft. Men bättre planering borde de här problemen kunna lösas, säger han.

Enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem måste arbetsköparna göra mer för att uppmärksamma de risker i arbetsmiljön som kan kopplas till anställningsform.

Ett annat problem som ofta uppstår för visstidsanställda är svårigheten att få banklån och hyreskontrakt. Något som också påverkar det psykiska måendet.

När det gäller tidsbegränsat anställda ser vi att de inte har lika stort inflytande över sin arbetstid.
Ann Ponton Klevestedt, chef för Arbetsmiljöverkets enhet för statistik och analys

Ann Ponton Klevestedt är chef vid enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket och hon säger att syftet med rapporten är att belysa arbetsmiljön både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv.

Ann Ponten Klevestedt.
Ann Ponten Klevestedt. Foto: Arbetsmiljöverket

– Egentligen var det inget som förvånade. Även om sju av tio trivs på jobbet så upplever många att de har alldeles för hög arbetsbelastning. När det gäller tidsbegränsat anställda ser vi att de inte har lika stort inflytande över sin arbetstid och känner sällan att de vet vem som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen.

En annan sak som sticker ut i undersökningen är att betydligt fler visstidsanställda vittnar om hur de utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Främst rör det unga kvinnor i åldrarna 16 till 29 år där tre av tio säger att de drabbats jämfört med en av tio bland fast anställda kvinnor i samma ålder.

– Det måste vi analysera vidare men också titta på inom vilka yrken och branscher det här är extra vanligt, säger Ann Ponton Klevestedt.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan