Nynazismen som den var nyss

Tidningen Arbetaren har en 96-årig historia och ett rikt materialarkiv. På senaste tiden har vi gjort ett antal nedslag i arkivet och återpublicerat några av alla texter som ryms där. Dagens återpublicering: en text om nynazism i dåvarande Västtyskland, ur Arbetarens systerförlag Federativs årsalmanacka Arbetarekalendern från 1970.

Federativs förslag ägs, liksom Arbetaren, av fackförbundet SAC Syndikalisterna.

Från hösten 1919 – årgång 1920 – och fram till årgång 1982 gav Federativs förlag ut Arbetarekalendern. Den var ett kombinerat kalendarium för det kommande året och faktabok med historiska och aktuella exposéer.

Denna artikel från Arbetarekalendern 1970 visar hur det på den tiden talades om nynazismen i dåvarande Västtyskland.