Facken välkomnar fackavgiftsbeslut

Fackavgiften blir återigen delvis avdragsgill i nästa deklaration. På onsdagen klubbade riksdagen beslutet, vilket välkomnas av facken. Enbart Sverigedemokraterna röstade emot. Förslaget innebär att facken nu ska rapportera medlemskap till Skatteverket, en registrering som kan komma att bli problematisk i framtiden enligt vissa.

Inrikes
Om man vill kunna dra av sin fackavgift måste ens medlemsskap ha rapporterats till Skatteverket innan deklarationen. Inte helt oproblematiskt, enligt vissa fackliga företrädare.
Foto: Kenny Bengtsson/TT

På onsdagen klubbade riksdagen slutligt förslaget om att göra fackavgiften delvis avdragsgill. Beslutet, som återkallar alliansregeringens tidigare avskaffande, tas emot varmt av facken.

– Det är en rättvisefråga som vi verkligen välkomnar, säger Therese Guovelin, första vice ordförande i LO, i ett uttalande till Arbetaren.

Therese Guovelin.
Foto: LO

Beslutet innebär att i nästa deklaration kan fackmedlemmar få tillbaka delar av den avgift som betalats från och med den 1 juli i år. Den som i slutet av året betalat mer än 400 kronor till facket kan i deklaration göra ett avdrag på 25 procent.

Om fackavgiften varit minst 200 kronor i månaden kommer därigenom att få tillbaka 600 kronor per år, medan en fackavgift på 500 kronor ger avdragsrätt för sammanlagt 1500 kronor per år.

– Det är positivt eftersom det är en ekonomisk lättnad som i större utsträckning kommer arbetarklassen till del, i motsats till Rut- och Rot-avdragen till exempel, säger Frederik Batzler, facklig samordnare för SAC Syndikalisterna.

Den dagen då det är mer kontroversiellt att vara fackligt ansluten känns inte längre lika avlägsen.
Frederik Batzler, facklig samordnare för SAC Syndikalisterna

För att kunna göra avdraget måste dock facket ha rapporterat in ditt medlemskap till Skatteverket innan deklarationen. Den som vill hålla fackmedlemskapet hemligt har rätt att avstå från att få sitt medlemskap rapporterat. Då blir man dock utan avdrag.

Att myndigheter skapar en databas över fackligt organiserade är inte utan viss problematik, anser Frederik Batzler. Även om det kanske inte är ett problem i dag, säger han att man inte bör underskatta eventuellt framtida konsekvenser med ett sådant register.

Frederick Batzler.
Foto: Privat

– Den dagen då det är mer kontroversiellt att vara fackligt ansluten känns inte längre lika avlägsen. Är det lätt att få tag på ett sådant register så underlättar det ju exempelvis svartlistning, säger han.

Han tror inte heller att det medlemstapp som högeralliansens reformering av a-kassorna och det samtida avskaffandet av fackavgiftsavdraget innebar, kommer att vändas med att det senare nu återinförs.

– Det kan underlätta reorganiseringen, men skadan är till viss del redan skedd. Vi i arbetarrörelsen kommer fortfarande att behöva jobba hårt, säger Frederik Batzler.

Medan S, V och MP enhälligt röstade för, avstod de övriga borgerliga partierna, med några få parlamentariker som undantag, från att rösta i frågan. Sverigedemokraterna röstade dock enhälligt nej.

Det är inte förvånande att SD var de enda som röstade emot. Återigen har de bevisat att de inte står på löntagarnas sida, säger Therese Guovelin.

Sverigedemokraternas Sven-Olof Sällström skriver till Arbetaren att anledningen till att de röstade nej var att de anser att reformen bara gynnar ”vissa löntagare”. I själva verket är det SD som står på löntagarnas sida, skriver han.