Trakasserades av chef – mister rätt till livränta

Efter år av kränkande behandling och upprepade utskällningar inför sina arbetskamrater fick den 59-årige mannen nog. Med hjälp av läkarintyg från en psykiatriker krävde mannen livränta då han drabbats av posttraumatisk stress. Nu har dock kammarrätten avslagit hans ansökan då de menar att chefens utbrott gällt alla anställda på arbetsplatsen.

Inrikes
59-åringen utsattes för så grova och systematiska trakasserier av sin chef att han drabbades av posttraumatisk stress. Förvaltningsrätten i Jönköping gav mannen rätt till livränta, men Försäkringskassan överklagade och vann.
Foto: Jessica Gow/TT

Det är tidningen Dagens Juridik som i veckan rapporterar om ett fall som rör en 59-årig man. Han ska ha blivit så trakasserad av sin chef att han till slut inte klarade av att jobba kvar på sin arbetsplats.

I ett intyg från en psykiatriker framgår att mannen ”till följd av närmast systematiska och ytterst obehagliga trakasserier ådragit sig ett posttraumatiskt stressyndrom”.

Mannen krävde livränta, alltså ersättning från Försäkringskassan som ska utbetalas vid en arbetsskada där arbetsmiljön orsakat sjukdomsbesvären.

Försäkringskassan menade dock att det inte fanns ”övervägande skäl” som talade för att det fanns ett tillräckligt starkt samband mellan mannens sjukdomstillstånd och den dåliga arbetsmiljön, skriver Dagens Juridik.

Med hjälp av ombud från LO-TCO Rättsskydd överklagades beslutet och så småningom gick förvaltningsrätten i Jönköping på mannens linje och fastslog att det handlade om en arbetsskada.

Försäkringskassan valde dock att överklaga beslutet som då hamnade hos kammarrätten. Där konstateras nu att mannen visserligen utsatts för utskällningar som skulle kunna innebära en skadlig inverkan, men att chefens utbrott gällt även andra på arbetsplatsen och att mannens fall därför inte kan räknas som någon särbehandling.

I och med det river kammarrätten upp förvaltningsrättens dom och den trakasserade mannen mister därigenom rätten till ersättning från Försäkringskassan.