Samhällsnytt: ”Inga skäl att vidta åtgärder”

Skribenten som kallar sig ”Egor Putilov” på Samhällsnytt bluffade sig in i Sverige med falsk identitet och ett påhittat samboskap. Enligt Jan Strid, expert på medieetik, vore det rimliga att skribenten lämnade webbplatsen. Men Samhällsnytts redaktion svarar nu samfällt att de inte avser ”hantera”, ”utreda” eller ”vidta några åtgärder”.

Inrikes
Samhällsnytt meddelar att avslöjandena om ”Egor Putilov” i Arbetaren inte kommer att påverka hans roll på webbplatsen.
Montage: Arbetaren

På söndagen avslöjade Arbetaren att mannen som kallar sig ”Egor Putilov” och är skribent på högerradikala Samhällsnytt, före detta Avpixlat, bluffat till sig sitt svenska medborgarskap. Detta trots att han själv på webbplatsen återkommande anklagar asylsökande för att göra samma sak.

Men Samhällsnytt meddelar nu att uppgifterna i Arbetaren inte kommer att påverka hans roll på webbplatsen. Avslöjandet är ”spekulationer” och ”overifierade påståenden.”

”Det finns därför för närvarande inga skäl för Samhällsnytt att ’hantera’, ’utreda’ eller ’vidta åtgärder’. Vad gäller ’utreda’ handlar det dessutom om påståenden som faller på myndigheter att hantera, inte på Samhällsnytt. Vi har fullt förtroende för att ifrågavarande myndigheter klarar att fullgöra sina respektive åtaganden härvidlag”, svarar redaktionen i ett gemensamt uttalande till Arbetaren.

Experten i medieetik Jan Strid säger till Arbetaren att avslöjandet borde vara ett hårt slag mot skribenten och webbplatsen trovärdighet. Han anser att webbplatsen borde låta Egor Putilov sluta, men enligt Samhällsnytts redaktion och dess ansvariga utgivare Mats Dagerlind påverkar avslöjandet varken relationen till ”Egor Putilov” eller stämningen i redaktionen.

– Stämningen är god och konstruktiv. Vi låter oss inte nedslås. Den är inte sämre än den brukar och den har inte påverkats av det här, säger han.

Arbetaren ville först ställa frågor till Mats Dagerlind, men han hänvisar till en policy på Samhällsnytt att svara samfällt, skriftligen. I det skriftliga svar Arbetaren får svarar ”de” inte direkt på frågorna. ”De” vänder också emot det eftersom de kretsar kring personen ”Egor Putilov”. Uppgifterna om honom personligen har ingen relevans för webbplatsens trovärdighet, anser redaktionen.

”Det är faktainnehållet i det vi publicerar som bör ligga till grund för bedömningen av Samhällsnytts trovärdighet som medieaktör, inte något slags ad hominem-argumentation av det slag som är invävt i era frågor,” skriver redaktionen.