Sveriges Hamnar döms för förhandlingsvägran

Arbetsdomstolen ger Hamnarbetarförbundet rätt: arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar har brutit mot skyldigheten att förhandla. Hamnarbetarförbundet menar att domen visar på Sveriges Hamnars bristande vilja till lösning på konflikten.

Inrikes
20 000 kronor döms Sveriges Hamnar till att betala till Hamnarbetarförbundet i skadestånd för att ha dröjt för länge med att hörsamma fackets förhandlingsbegäran. Här ses Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, (till höger) tillsammans med APMT:s vd Henrik Kristensen och HR-chefen Sophia Tuveson.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Arbetsdomstolen, AD, konstaterar i en dom att arbetsköparorganisationen Sveriges Hamnar visserligen inte vägrat förhandla. Däremot dröjde de för länge med att hörsamma Hamnarbetarförbundets begäran att förhandla. De får därför betala ett skadestånd till facket på 20 000 kronor.

Men enligt Hamnarbetarförbundet, som stämt arbetsköparna för förhandlingsvägran, är inte brottet mot tidsreglerna den största frågan, utan att det skedde just då, under förra årets avtalsrörelse.

– Vi hoppades på en konstruktiv diskussion kring hur Hamnarbetarförbundet skulle kunna bli en fullvärdig avtalspart eftersom vi organiserar de flesta hamnarbetarna, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér i ett pressmeddelande.

Näringslivet har länge försökt sprida bilden av att Hamnarbetarförbundet inte vill ha kollektivavtal.
Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets ordförande 

Hamnarbetarförbundet begärde förhandling den 4 april 2017, men förhandlingen kom inte till stånd förrän mer än två månader senare, den 14 juni. Då hade Sveriges Hamnar återigen tecknat ett treårigt avtal med Transport. Den naturliga möjligheten att hitta en annan avtalslösning som även inkluderade Hamnarbetarförbundet var över.

I en text på Sveriges Hamnars hemsida svarar organisationen på sina egna frågor, däribland frågan: ”Vill Sveriges Hamnar inte att Hamnarbetarförbundet ska ha ett kollektivavtal?” Som svar på sin egen fråga svarar den:

”Jo det vill Sveriges Hamnar. Sveriges Hamnar har under medlingen i Göteborgs Hamn accepterat medlarnas förslag till hängavtal vilket dock Hamnarbetarförbundet avvisat.”

Men Hamnarbetarförbundet ser det enbart som ytterligare ett exempel på att deras krav på att bli fullvärdig part, oberoende av Transport, förvanskas.

– Näringslivet har länge försökt sprida bilden av att Hamnarbetarförbundet inte vill ha kollektivavtal. Den här domen visar att det tvärtom är arbetsgivarorganisationen som inte vill komma framåt i frågan, säger Eskil Rönér i pressmeddelandet.