Inrikes #4/2018

Nästan en i veckan dog på sitt arbete förra året

Även i år var det transportarbetarbranschen som var hårdast drabbad när det gäller dödsolyckor i arbetet. Foto: Johan Nilsson/TT

Förra året dog 49 personer på jobbet. För fjärde året i rad var transportbranschen hårdast drabbad, tätt följd av byggsektorn. Enligt en undersökning av Arbetsmiljöverket anser var fjärde arbetsköpare inom dessa branscher att de måste tumma på reglerna för att gå runt.

49 personer kom aldrig hem från jobbet under 2017, nio av dem var under 35 år. Det visar Arbetsmiljöverkets preliminära statistik över dödsolyckor i arbetet samt medieuppgifter.

Siffran ligger under snittet för 2000-talet, men cementerar bilden av att den positiva utveckling mot färre döda på arbetet som pågått sedan 1960-talet har stannat av. Var fjärde dödsolycka drabbade transportarbetare.

Martin Miljeteig.
Martin Miljeteig. Foto: Jan Lindkvist

– Det är jättesorgligt att folk inte kommer hem från sin arbetsdag i ett modernt samhälle där teknisk utveckling borde kunna förhindra svåra olyckor sker. Ingen ska behöva dö på jobbet, säger Martin Miljeteig, ombudsman med ansvar för arbetsmiljö på Transport.

För fjärde året i rad toppar transportbranschen dödsolycksstatistiken. Av de som omkom var tio lastbilschaufför, det vill säga var femte dödsfall.

Enligt Martin Miljeteig har inte yrket i sig blivit farligare, men villkoren har blivit det.

– Yrket har förändrat sig. Nackdelen här är en del av hela systemet med upphandling kopplat till lägsta pris. En förklaring till ökningen är att man börjat tumma på säkerheten. Det är ett systemfel som innebär att färre människor gör mer jobb. Stressen, riskerna och risktagandet ökar.

Man kan aldrig sätta vinst i ett företag före de anställdas liv. Då har man en väldigt skev människosyn.
Martin Miljeteig, ombudsman i Transport

Var fjärde arbetsköpare inom transport- och byggbranscherna anser att de måste fuska med regelverket för att kunna överleva som företag. Det visade en undersökning om osund konkurrens som Arbetsmiljöverket publicerade i juni förra året.

Fakta Dödsolyckor i urval 2017

Den 18 februari omkommer en 60-årig byggnadsarbetare när en betongvägg faller över honom. Det är ett av tre fall av dödsolyckor i samband med vältning av väggblock under 2017. Arbetaren var en av åtta omkomna byggnadsarbetare under året.Den 7 maj sprängs en 30-årig fabriksarbetare till döds vid en olycka vid en sprängämnesfabrik.

Den 14 juni blir en banarbetare påkörd av ett tåg och avlider av sina skador. Mannen blev 21 år.

Den 30 augusti kläms en lastbilschaufför till döds mellan lastbilen och en container. Chauffören blev 31 år och var en av tio lastbilschaufförer att omkomma på jobbet under 2017.

Den 7 november dör en 49-årig processtekniker efter ett fall ned i en behållare för pappersmassaupplösning.

Källa: Arbetsmiljöverket

– Man kan aldrig sätta vinst i ett företag före de anställdas liv. Då har man en väldigt skev människosyn. Företagen behövs, men det är arbetsköparen som har det yttersta ansvaret att säga: ”Det här är för farligt”, säger Martin Miljeteig.

Utredningar som parterna i branschen har gjort har inte kunnat peka ut någon enskild faktor som orsak till dödstalen. Att arbeta i trafiken utgör i sig en risk, och vägolyckor drabbar inte bara yrkesförare.

Men årets statistik visar också att hälften av olyckorna skedde vid lastning och lossning, något som enligt Martin Miljeteig är ett moment där rutiner och utbildning kan göra tydlig skillnad.

– Här finns det faktiskt något att göra för arbetsgivarna, att se till att den som arbetar kan ta den tid man behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Är förutsättningarna osäkra ska man inte ta risken, säger han.

Maria Lindh är branschchef på Transports motpart Biltrafikens arbetsgivarförbund.

– Alla dödsolyckor är en för mycket. Ingen ska behöva dö på jobbet oavsett. Vi ser väldigt allvarligt på alla dödsolyckor och arbetar aktivt för att de inte förekomma, säger hon.

Bland annat nämner Maria Lindh de 65 miljoner som arbetsköparna i branschen årligen bidrar med till finansieringen av arbetsmiljöarbetet i den partsgemensamma organisationen TYA.

Maria Lindh.
Maria Lindh. Foto: Magnus Sandberg

Hon säger också att medlemsföretagen har arbetsmiljö- och säkerhetspolicys.

Hur ser du på att 1 av 4 arbetsköpare i byggbranschen uppgav till Arbetsmiljöverket att de var tvungna att fuska med reglerna?

– Det är en tråkig inställning. Men vi har inte sett något belägg för den uppgiften.

Är det någonsin försvarbart att tumma på säkerheten för det egna företagets överlevnad?

– Nej, inte om man bryter mot lagar och regler. Man ska följa alla lagar och regler.

Vi är inte poliser. Vi tycker att polisen ska stoppa de som bryter mot lagar och regler på vägarna.
Maria Lindh, branschchef på Biltrafikens arbetsgivarförbund

Maria Lindh säger att regelefterlevnad är ett krav för medlemskap i organisationen och att det är inskrivet i kollektivavtalen att arbetsköpare ska ”måna om att följa lagar och regler”. Däremot anser hon inte att arbetsköparorganisationen har ett ansvar att beivra regelbrott.

– Vi är inte poliser. Vi tycker att polisen ska stoppa de som bryter mot lagar och regler på vägarna. Vi kan hjälpa företagen att ta fram policys, men att sköta kontrollerna på vägarna kan vi inte göra, säger hon.

Efter transportbranschen var byggbranschen förra året hårdast drabbad av dödsolyckor. Åtta byggnadsarbetare dog på arbetet under 2017.

År 2016 dog sammanlagt 43 personer på sina arbeten. 2017 års dödstal på 49 är det högsta sedan 2011.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga