Inrikes #45/2017

Olyckor och skador på arbetsplatserna ökar

Mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer som till exempel stress, samarbetsproblem eller trakasserier på jobbet. Problemet är betydligt vanligare inom de kvinnodominerade branscherna. Foto: Bertil Ericson/TT

Antalet anmälda arbetsplatsolyckor ökar. Det visar färskt statistik från Arbetsmiljöverket. Dessutom ökar också anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem på arbetsplatserna runt om i landet.

Det är Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskadestatistik från 2016 som nu presenteras och som visar på en uppgång av antalet arbetsplatsolyckor. Siffror pekar också på att antalet sjukdagar i landet ökar, trots att allt färre personer sjukskriver sig.

Bland kvinnor är situationen extra svår. Där ökade antalet anmälningar om sjukdomar på grund av organisatoriska och sociala problem på arbetsplatsen för sjunde året i rad.

Arbetsmiljöverkets rapport bygger på inhämtade anmälningar som gjorts till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem är bekymrad över utvecklingen bland kvinnor inom främst vård- och omsorgsbranschen.

– Det finns för sjunde året i rad en oroväckande trend där arbetssjukdomar till följd av hur arbetet organiseras och dåliga relationer på jobbet ökar bland kvinnor. Både arbetsgivare och politiker behöver ta ansvar för att vända trenden, säger Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Mer än var tredje anmälan om arbetssjukdom orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer som till exempel stress, samarbetsproblem eller trakasserier på jobbet. Problemet är betydligt vanligare inom de kvinnodominerade branscherna. När det gäller arbetsolyckor däremot ökade antalet anmälda sådana mest bland män där fall, tunga lyft och olyckor med handverktyg eller fordon oftast vållar stora problem.

Totalt sett anmäldes 34 600 arbetsplatsolyckor som ledde till sjukfrånvaro förra året. 14 400 bland kvinnor och 20 300 bland män. 11 800 arbetssjukdomar med sjukskrivning som följd anmäldes. 7500 från kvinnor och 4300 från män.

45 personer omkom också i arbetsplatsolyckor runt om i Sverige förra året. Under årets första fem månader har 17 personer dött på grund av olyckor på jobbet.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga