Utrikes #45/2017

Miljontals mexikaner i ”energifattigdom”

I Mexiko talar man om "energifattigdom", en term som beskriver fattiga familjer som har brist på energikällor eller tvingas leva med en begränsad tillgång till el. Foto: Fernando Brito/TT

Miljontals mexikanska familjer har brist på el i sina bostäder. Det är en brist som inte bara försvårar livet för de utsatta familjerna utan som också innebär stora ekonomiska och miljömässiga kostnader för landet.

De mexikanska bostäderna med brist på el finns i både städer och ute på landsbygden och gör att många familjer i landet har problem att laga mat, värma sina hem och att kunna läsa på kvällarna.

– Tillgång på el är en nyckelindikator för välfärd och av det skälet är det viktigt att belysa hur många som står utan denna tjänst, säger Boris Graizbord, forskare med inriktning på demografi och miljöstudier vid högskolan Colegio de México.

Han säger att även mexikaner som tjänar pengar, eller får pengar hemskickade från USA, står utan tillgång till olika energiresurser.

I Mexiko talar man om ”energifattigdom”, en term som beskriver fattiga familjer som har brist på energikällor eller tvingas leva med en begränsad tillgång till el.

Boris Graizbord har tillsammans med en kollega gjort en studie som visar att närmare 37 procent av de mexikanska hushållen – motsvarande elva miljoner hem – lider av brist på elberoende tjänster eller produkter som reglerbar inomhusvärme, välfungerande kylskåp eller gas- eller elspis. En av de viktigaste faktorerna bakom denna brist är låga inkomster.

Studien slår fast att det handlar om ”ett stort socialt problem”, eftersom tillgång till ren och billig energi även leder till en ökad livskvalitet och minskad fattigdom.

Biomassa utgör en stor hälsorisk eftersom människor utsätts för farlig rök när den förbränns inomhus.
Gabriela Niño, arbetar med klimatfrågor för organisationen Polea

Energifattigdomen är allra mest utbredd i landets sydliga delstater Chiapas, Guerrero och Oaxaca. Det är samma regioner som den generella fattigdomen också är som mest utbredd. År 2014 beräknades hela 46 procent av befolkningen i Mexiko leva i fattigdom.

Gabriela Niño, som arbetar med klimatfrågor vid den ickestatliga organisationen Polea, understryker att det finns starka samband mellan energifattigdom och dess sociala och miljömässiga efterverkningar – i form av bland annat utsläpp av föroreningar, förstörelse av marker och avskogning.

– Biomassa utgör en stor hälsorisk eftersom människor utsätts för farlig rök när den förbränns inomhus, säger Gabriela Niño.

Mexikanska myndigheter har överlåtit en stor del av landets energisektor till vinstdrivande privata företag, som inte har några sociala målsättningar i sin verksamhet.

Samtidigt har landet utlovat att arbeta med FN- målsättningen att fram till 2024 se till att alla medborgare har tillgång till el. Det är en global satsning som syftar till att kraftigt förbättra energieffektiviteten och se till att öka andelen el som kommer från rena energikällor.

Landet har också, liksom resten av världen, antagit FN:s nya globala utvecklingsmål, där ett av delmålen är att alla ska få tillgång till billig och pålitlig el från moderna energikällor.

Gabriela Niño menar dock att utmaningarna är många. Hon anser att energifrågan borde ”demokratiseras”.

– Regeringen borde genomföra åtgärder för att tillfredsställa ett offentligt behov, med fokus på ny teknik, däribland solpaneler, för dem som lever utanför elnäten.

I hela Latinamerika beräknas 23 miljoner människor fortfarande leva utan el. I Mexiko beräknas två miljoner människor helt sakna tillgång till el.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga