”Vårt syfte är att ge en trovärdig historia”

Vikingaliv, ett helt nytt museum med fokus på vikingatiden, kan snart besökas på Djurgården i Stockholm. Arbetaren passade på att ställa några frågor till arkeologen och illustratören Mats Vänehem som är delaktig i projektet.

Kultur
Anna Kjellström är osteolog och har varit med om att ta fram underlag till Vikingaliv.
Foto: Vikingaliv

Du är arkeolog och aktuell som en av personerna bakom ett nytt vikingamuseum som öppnar den 29 april. Vilken bild av vikingar vill museet förmedla?

– Vi vill arbeta för att komma runt den vanliga stereotypen eller rättare sagt karikatyren som finns av vikingar. Det är en tid som vilken annan historisk tid som helst befolkad av riktiga människor. De svårigheter som finns är avsaknad av skriftliga källor, men i stället har man arkeologin.

Mats Vänehem.
Foto: Vikingaliv

Vad grundar ni er på i den bild ni vill förmedla?

– Vi stödjer oss på många års forskning, kunskapsläget har gått kraftigt framåt de senaste åren. Men bilden man får från populärkulturen är fortfarande stark, liksom fortfarande Frans G Bengtssons böcker om Röde orm. Man visste inte så mycket på 1940-talet, det hade gjorts en del arkeologiska fynd men annars byggde Bengtsson mest på klassiska, isländska sagor. Det har däremot grävts oerhört mycket sedan andra världskriget, så arkeologer och historiker har stor kunskap i dag, men det behöver levandegöras och göras relevant för allmänheten.

– Fakta, kunskap och säkerhetskontroller har varit viktiga. Utställningen ”Vikingaliv” består av en klassisk utställning och en dramatiserad del som vi kallar Ragnfrids saga. Personerna i den har funnits och finns namngivna på runstenar, så det vilar på verklig grund. Vi har här haft stor hjälp av historikern Dick Harrison. Sedan har vi också tagit in författare och dramatiker som bidragit till att sätta ihop en historia som både är vår egen och som både forskare och besökare kan känna sig nöjda med. Vårt syfte är att ge en trovärdig historia.

Vikingatiden har attraherat krafter i samhället som byggt sin bild av den på missuppfattningar.
Mats Vänehem, arkeolog och illustratör

Varför är bilden av vikingar relevant i dagens samhälle?

– Vad vi kan göra är att berätta om den kunskap som finns. Vikingatiden har attraherat krafter i samhället som byggt sin bild av den på missuppfattningar. Vi hoppas kunna ge kunskap, det är absolut en av anledningarna att komma med rätt typ av fakta. Att bottna i kunskap är vårt viktigaste uppdrag och att nå ut. Vikingatiden har haft lätt att bli utnyttjad i politiska syften, även rent historiskt. Och jag tror inte dåtidens människor skulle ha velat bli kidnappade av sådana krafter.