Dystert om kvinnoroller

Film
I filmen Exfrun porträtteras ”flickvännen”, ”hustrun” och ”exfrun”, samtliga med komplicerade och inte speciellt hälsosamma relationer till sina partners respektive före detta partners.
Foto: Press
[FILM] Exfrun
Regi: Katja Wik
Biopremiär den 17 februari

Långfilmsdebuterande regissören Katja Wik ska ha fått sin idé till satiren Exfrun genom iakttagelser av kvinnor ur olika generationer och vill sätta fokus på begränsningar kvinnor skapar för sig både medvetet och omedvetet. I sin helhet handlar det om kvinnors roller i det heterosexuella äktenskapet eller parrelationen.

Filmen följer tre kvinnor i olika livsskeenden. Vi möter ”flickvännen”, ”hustrun” och ”exfrun”, samtliga med komplicerade och inte speciellt hälsosamma relationer till sina partners respektive före detta partners. Det är en ganska dyster bild som ges och det blir inte bättre av att karaktärerna snarast är karikatyrer på sig själva; flickvännen som anpassar sig snällt för att hålla pojkvännen nöjd, den mestadels passivt aggressiva hustrun och den ältande exfrun där barnen kommer i kläm.

Om man kan få sympati för någon av de vuxna är det snarast hos de kvinnliga birollerna, som den förmodat ensamstående kvinnan som inte drar sig för att supa och åtminstone gör ett försök att diskutera politik med värden, men hamnar i skottlinjen mellan de äkta makarna när dessa spelar ut varandra och sin äktenskapskris på vännens 40-årsfest (där för övrigt politiska meningsskiljaktigheter mellan gästerna går att överbrygga med några stadiga supar).

Jag har svårt att se humorn i filmen, även om det finns en del scener som uppvisar ”träffsäker” tragikomik, och skulle gärna sett glimten av en djupare analys. Till exempel den unga flickvännen som befinner sig i ett förhållande som uppvisar destruktiva drag med en uppenbart svartsjuk, kontrollerande partner.

Katja Wik vill dock inte erbjuda lösningar utan visa på situationer och mönster som upprepar sig och ingår i en struktur i syfte att öppna upp för diskussion. Och visst är jag är övertygad om att en sådan diskussion behövs – ett ojämställt privatliv medför negativa konsekvenser, i synnerhet för dem som i praktiken dubbelarbetar.