Regeringen går arbetsköparna till mötes

Arbetsmarknadsministern går arbetsköparna till mötes och ger Medlingsinstutet i uppdrag att specialgranska hamnfackets konflikt i Göteborg. Facket är förvånade, men hoppas på att resultatet blir direkt motsatt Svenskt Näringslivs syfte.

Inrikes
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ger nu Medlingsinstitutet i uppdrag att närgranska hamnkonflikten i Göteborg. Göteborgs containerhamn till vänster, Ylva Johansson till höger.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT och Claudio Bresciani/TT. Montage: Arbetaren

Arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv har klagat hos regeringen över Hamnarbetarförbundets stridsåtgärder mot arbetsköparen APM Terminals i Göteborgs containerhamn. Trots att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uppger sig stödja rådande konflikträtt ger hon nu Medlingsinstitutet i uppdrag att närgranska hamnkonflikten och liknande konflikter historiskt.

– Jag kommer därför att ge ett uppdrag till Medlingsinstitutet att kartlägga hur vanligt det är med den här typen av konflikter som den vi just nu ser i Göteborgs hamn, säger Ylva Johansson till SVT.

I ett brev till regeringen klagar Svenskt Näringsliv över att Hamnarbetarförbundet, som representerar över 80 procent av de anställda i hamnen men som saknar kollektivavtal, ändå kan vidta stridsåtgärder. I brevet kräver de att regeringen gör det olagligt att strejka om det finns kollektivavtal på en arbetsplats.

Jag förstår att man är frustrerad som arbetsgivare när man har tecknat ett kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder.
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, till SVT

I hamnkonflikten i Göteborg skulle det innebära att trots att det är minoritetsfacket, Transport, som tecknat avtal skulle även Hamnarbetarförbundet omfattas av fredsplikten.

–  Jag förstår att man är frustrerad som arbetsgivare när man har tecknat ett kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till SVT.

Samtidigt säger hon sig stödja rådande konflikträtt. Den kombinationen av ord och handling tycker Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér är ”märklig”. Men är trots allt inte helt negativt inställd till granskningen.

– Vi tycker att det är intressant om Medlingsinstitutet granskar konflikten och därigenom vad den egentligen handlar om. Den detaljen är det ju inte ofta Svenskt Näringsliv nämner, säger han.

Om det är sanningen man är ute efter kan det få en positiv effekt för situationen i Göteborg.
Eskil Rönér, ordförande, Hamnarbetarförbundet

Konflikten i containerhamnen, som nu pågått i omgångar i över ett år, handlade ursprungligen om sakfrågor. Men allt eftersom konflikten fortskridit har arbetsköparen inlett försök att stänga facket ute, och har bland annat fråntagit dem rätten att utse skyddsombud. Eskil Rönér säger att om Medlingsinstitutet tar sin uppgift på allvar kommer det snarare blottlägga bristerna hos arbetsköparen och vara fackförbundet till gagn.

– Vi kan hoppas det. Om det är sanningen man är ute efter kan det få en positiv effekt för situationen i Göteborg.