Inrikes #8/2017

Var tredje hyresgäst kan bli tvungen att flytta ut

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan var tredje boende i Göteborgs miljonprogram tvingas flytta ifrån sina hem vid en 50-procentig hyreshöjning. Foto Adam Ihse/TT

Stora delar av Göteborgs miljonprogram behöver rustats upp. Men var tredje kan tvingas flytta av ekonomiska skäl vid hyreshöjning. Det är slutsatsen i en rapport från Hyresgästföreningen som också visar på en redan nu hårt ansträngd ekonomisk sits för de boende.

De flesta boende i Göteborgs miljonprogram tillhör en redan ekonomiskt utsatt grupp. Samtidigt är stora delar av husen i områdena i stort behov av upprustning. Men om fastighetsägarna väljer att vid underhållet samtidigt höja standarden, och därmed hyran, riskerar det göra situationen än värre för de boende.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen kan var tredje boende i Göteborgs miljonprogram tvingas flytta ifrån sina hem vid en 50-procentig hyreshöjning.

– Om man hamnar under skälig levnadsnivå efter att hyran är betald blir trycket stort att behöva flytta, eller tränga ihop sig. Det som är oroväckande med de här volymerna är var folk ska ta vägen, säger Sven Bergenstråhle, sociolog, boendeforskare och medförfattare till rapporten.

Tillsammans med konsulten Peder Palmstierna, har han undersökt hur mycket av sina inkomster 23 000 hushåll skulle få kvar efter en genomsnittlig hyreshöjning i större hyresområden byggda före 1971. Resultatet ger en dyster bild av framtiden.

Var tredje hushåll skulle hamna under Statistiska Centralbyråns definition av skälig levnadsnivå. Men även vid en höjning med hyran på 25 procent skulle det innebära att var femte boende skulle hamna under SCB:s gräns.

Samtidigt visade undersökningen att 15 procent av de undersökta hushållen redan i dag befinner sig under skälig levnadsnivå.

–  Jag var faktiskt inte beredd på att det var så många i vissa stadsdelar i Göteborg som redan i dag har svårt att klara den hyra som är. Det förskräckte mig och visar på hur ömtålig situationen är, säger Sven Bergenstråhle.

Det finns också en oro för de många privata aktörer som köper in sig i miljonprogrammet. Dessa företag drivs inte av eller känner kanske inte samma sociala ansvar utan vill tjäna så mycket pengar som möjligt.
Sven Bergenstråhle, sociolog och boendeforskare

En studie vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg visade förra hösten på att de miljonprogram som är i sämst skick också har högst andel låginkomsttagare. Studien visade också att fastighetsägarna vid nödvändigt underhåll passar på att genomföra ”standardhöjande åtgärder”, vilket medger en större hyreshöjning.

I genomsnitt har under de senaste åren höjningen landat på mellan 45 och 55 procent, vilket alltså hotar att försätta en tredjedel av de boende i Göteborgs miljonprogram i en än svårare ekonomisk situation.

Hos det allmännyttiga bolaget Familjebostäder i Göteborg, säger man sig vara medveten om den kommande svåra situationen för många av de boende.

– Vi är väl medvetna om att många kommer beröras av kommande renoveringar och upprustningar av husen och det är något vi planerar för att kunna möta. Vår ambition är att ingen ska behöva flytta på grund av att vi renoverar våra hus, säger Per-Henrik Hartman, vd för Familjebostäder inom Framtidskoncernen i Göteborg, till Sveriges Radio.

Hur dessa planer kommer att fungera i praktiken är ännu oklart. Enligt Sven Bergenstråhle har flera allmännyttiga bolag visat sig öppna för att diskutera Hyresgästföreningens förslag om möjligheten för hyresgästen att själv få välja nivå på renoveringen. Men han oroas samtidigt för att alla värdar inte har samma sociala uppdrag.

– Det är hoppfullt, men det finns också en oro för de många privata aktörer som köper in sig i miljonprogrammet. Dessa företag drivs inte av eller känner kanske inte samma sociala ansvar utan vill tjäna så mycket pengar som möjligt, säger Sven Bergenstråhle.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp