Utrikes #8/2017

Tusentals liter vatten i människans dagliga mat

En ko tvättas inför att den ska slaktas. Att producera ett kilo kött kräver fem gånger så mycket vatten som att producera samma mängd spannmål. Foto: Natacha Pisarenko/TT

För att täcka en människas dagliga behov av mat krävs mellan två och fem tusen liter vatten. FN:s livsmedelsorganisation uppger att den tilltagande bristen på vatten utgör en av de största utmaningarna för en hållbar utveckling.

För att producera ett kilo spannmål krävs mellan en och 3 000 liter vatten. Ett kilo kött kan samtidigt kräva upp till 15 000 liter vatten. Detta samtidigt som bristen på vatten är ett tilltagande problem i världen. Problemet kommer dessutom att förvärras i takt med ökande befolkningar och förvärrade klimatförändringar.

Uppgifterna kommer från FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva som varnar för att konkurrensen om vattentillgångarna kommer att öka i takt med att världsbefolkningen beräknas att överstiga nio miljarder år 2050.

Redan nu är miljontals småbönder i utvecklingsländer drabbade av vattenbrist och i vissa regioner har konflikter om vattentillgångar blivit vanligare än kampen om markrättigheter, sade FAO-chefen i samband med ett möte som avslutades i Berlin på lördagen.

Klimatförändringarna har redan lett till förändrade nederbördsmönster i världen. Enligt José Graziano da Silva kan närmare en miljard människor drabbas av en tilltagande brist på vatten. Många av dessa bor i regioner där fattigdomen redan är utbredd.

– Jordbruket är både en starkt bidragande orsak och ett av de främsta offren för vattenbrist, sade FAO:s generalsekreterare.

Vattenfrågan utgör ett av de 17 hållbara utvecklingsmål som världens länder kommit överens om att arbeta för, och en klokare hantering av denna avgörande naturresurs löper som en röd tråd genom även alla de andra målsättningarna, menar José Graziano da Silva.

Enligt honom måste kampen mot vattenbristen föras på två fronter – dels genom satsningar på en mer effektiv vattenanvändning, men också genom en säkrad tillgång till vatten i synnerhet för världens fattiga småbönder.

– Detta kommer inte att förhindra att torkor uppstår, men det kan bidra till att torkor inte leder till svält och socioekonomisk splittring.

Ett annat stort problem i världen är all den mat som går förlorad genom olika former av matsvinn. José Graziano da Silva påpekade att närmare en tredjedel av all mat som produceras i världen kasseras, vilket också betyder att enorma mängder vatten förslösas.

Mötet i Berlin, kallat Global Forum for Food and Agriculture, går av stapeln varje år och samlar en lång rad politiker, experter och forskare. Årets tema var vattnets avgörande betydelse för världens jordbruk.

FAO beräknar att jordbrukets matproduktion i världen kommer att öka med mer än 50 procent fram till år 2050. Detta samtidigt som vattenanvändningen bara kan öka med ytterligare 10 procent, vilket betyder att bevattningstekniken måste förbättras och skördarna utökas.

Endast en ytterst liten del av allt vatten som finns på jorden är färskt sötvatten som kan drickas, eller användas i hushåll, eller inom jordbruk och industri. Av det skälet menar FAO att världen även i högre grad måste börja utnyttja mer av det spill- och avloppsvatten som går förlorat.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp