Inrikes #8/2017

Socialtjänsten anmäld för gränspolissamarbete

Centrum för sociala rättigheter har tillsammans med Skåne stadsmission och Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, anmält socialtjänsten till Justitieombudsmannen, JO, sedan den lämnat ut flyktingar till gränspolisen. Photo: Tomas Oneborg/TT

Nu JO-anmäls socialtjänsten i Malmö för att de i december lämnade ut adresser och kontaktuppgifter till gömda flyktingar efter polisens förfrågan. Bakom anmälan står bland annat organisationen Centrum för sociala rättigheter som menar att socialtjänsten inte sett till barnens bästa.

Det var i början av december som Arbetaren uppmärksammade att socialtjänsten i Malmö gått med på att bistå gränspolisens förfrågan att leta upp asylsökande barnfamiljer som skulle utvisas. Beslutet, med polisens hänvisning till utlänningslagen, väckte stor uppmärksamhet och fick hård kritik då experter i bland annat socialt arbete menade att de sista fredade zonerna för barn som behöver stöd och hjälp skulle försvinna.

Polisen menade att detta bara var en början och att de efter krav från regeringen var i allt större behov av kontaktuppgifter för att kunna verkställa de allt fler besluten om utvisningar.

– Jag kan förstå dem som menar att det här inte är vårt uppdrag, men vi är en myndighet och kan inte ge utrymme för det individuella tyckandet, sade Rikard Vroland, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen i Malmö, till Arbetaren i december.

Socialtjänsten hade då, kort efter att gränspolisen bett dem om hjälp, hunnit med att ämna ut ett trettiotal adresser till gömda familjer som skulle utvisas. Något som ledde till stor stress och enorma påfrestningar för inte minst barnen, menade personer inom teamet för tortyr- och krigsskadade inom barn och ungdomspsykiatrimottagningen på Region Skåne. De hade redan då märkt av hur barn togs ur skolan och gömdes i källare för att minska risken att skickas ut ur landet.

Barns rättigheter väger tyvärr inte särskilt tungt.
Frederick Batzler, från organisationen Centrum för sociala rättigheter

Nu, snart två månader senare, JO-anmäls Malmö stad för sitt agerande.

– Malmö stad och socialtjänsten gjorde inga som helst individuella prövningar av barnens bästa här. I stället tog det helt sonika ett stort massbeslut att bistå polisen vilket är väldigt problematiskt. Men barns rättigheter väger tyvärr inte särskilt tungt, säger Frederick Batzler från organisationen Centrum för sociala rättigheter, till Arbetaren.

De har tillsammans med Skåne stadsmission och Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, anmält socialtjänsten till Justitieombudsmannen, JO.

Gränspolisen hörde av sig till Socialtjänsten redan i november förra året med en lista på omkring 200 namngivna personer med utvisningsbeslut. Bland dessa fanns många barn som vid den tiden gick i både skola och förskola i staden och som där fann en fristad från den ständiga oro som familjerna tvingades leva med.

Enligt de direktiv som finns i socialtjänstlagen ska barnets bästa alltid beaktas vid samtliga beslut som tas. Sverige har dessutom skrivit under FN:s barnkonvention vilket ska påverka myndigheternas sätt att arbeta. I anmälan till JO står det nu att socialtjänsten fattade beslutet att lämna ut uppgifterna utan att först undersöka vilka konsekvenser det får för barnen.

För de drabbade barnen som riskerar att utvisas innebär det en fruktansvärd oro.
Frederick Batzler, från organisationen Centrum för sociala rättigheter

Frederick Batzler berättar bland annat om en gravid 20-årig kvinna som lider av svåra trauman efter sina år som traffickingoffer. Hon och hennes tvååriga son fick sin adress utlämnad till polisen och tvingades gömma sig.

Nu hoppas anmälarna att JO kan reda ut vad som bör gälla innan gränspolisen fortsätter sina förfrågningar till myndigheter och skolor.

– Det här är otroligt viktiga beslut som kräver tydliga riktlinjer. För de drabbade barnen som riskerar att utvisas innebär det en fruktansvärd oro. Och rent praktiskt innebär det svårigheter att gå i skolan och leva en någorlunda normal tillvaro. En situation inget barn ska försättas i, säger Frederick Batzler.

Anmälan ska nu granskas av JO:s jurister innan eventuell utredning och beslut.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp