”Socialtjänsten ska värna utsattas rätt”

Malmö stads socialtjänst har bifallit gränspolisens begäran om att få ta del av uppgifter om papperslösa personer och familjer. Vi ser en skrämmande förskjutning kring hur samtalet om utsatta grupper i samhället förs och hur villkoren för dessa människor försämras, skriver Nätverket Socialistiska Socionomer som menar att uppgiftslämnandet strider mot Socialtjänstlagen.

Debatt
Gränspolisen Syd får uppgifter om papperslösa personer och familjer av Malmö stads socialtjänst. På bilden poliseskorteras asylsökande vid Hyllie station utanför Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT

Den 11 november 2016 skickar gränspolisen Syd en begäran till Malmö stads socialtjänst om att få ta del av uppgifter om papperslösa personer och familjer med stöd av sekretessbrytande bestämmelser i utlänningslagen. Gränspolisens intention är att kunna verkställa beslut om avvisning/utvisning i större omfattning i enlighet med regeringens nya asylpolitik.

Vi socialarbetare och socionomstudenter som skriver under detta är mycket oroade över denna utveckling. I vår yrkesutövning har vi en skyldighet att följa Socialtjänstlagen (SoL) och att göra bedömningar utifrån en helhetssyn på våra klienters livssituation samt ständigt med principen om barnets bästa i fokus.

Det står uttryckligen i SoL att Socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. Detta med respekt för självbestämmanderätt och integritet.

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. I Regeringsformens 1 kap. står det att den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet samt att barns rätt ska tas till vara.

Om vi börjar delge information om våra klienter som kan äventyra deras säkerhet så kommer vi att förlora meningen med vårt uppdrag.

Enligt Akademikernas fackförbunds etiska riktlinjer ska socionomen arbeta i enlighet med lagstiftningen så länge detta inte kränker grundläggande mänskliga riktlinjer. Socionomen ska sträva efter att skapa förtroende för det sociala arbetet, vara öppen för kritisk granskning av sin yrkesutövning samt respektera varje människas lika värde.

Socialhögskolan i Lund uttalade sig den 2 december och lyfte fram vikten av ett professionsetiskt perspektiv och visade stöd för socionomer och studenter som organiserar sig och protesterar mot att lämna ut sekretesskyddade uppgifter om sina klienter.

Om vi börjar delge information om våra klienter som kan äventyra deras säkerhet så kommer vi att förlora meningen med vårt uppdrag genom att bryta mot:

  • Sekretesslagen och portalparagrafen i Socialtjänstlagen
  • Barnkonventionen och Mänskliga rättigheter
  • Diskrimineringslagen och etiska riktlinjer i vår yrkesprofession

Samt inte minst att vi riskerar att hamna i en situation där våra klienter tappat allt förtroende för oss.

Vi ifrågasätter att andra myndigheter inte följer regeringsformens intentioner och beaktar barnets bästa och vi kräver nu en återgång till den praxis som tidigare tillämpats där personuppgifter inte begärts ut med hänsyn till 17§ Utlänningslagen.

Vi menar att Socialtjänsten främst har att beakta och värna utsatta människors rätt och att det måste få finnas fredade zoner för de som allra mest behöver vårt stöd.

Vi ser en skrämmande förskjutning kring hur samtalet om utsatta grupper i samhället förs och hur villkoren för dessa människor försämras. Det är inte i denna förskjutning vi vill arbeta. I ett kapitalistiskt samhällssystem där orättvisor och rasism frodas måste vi höja våra röster och visa solidaritet och engagemang för de som mest behöver det.


Undertecknat av Nätverket Socialistiska Socionomer:

Ahmed Ali, Anders Hansson, Anwahr Athahb, Birgitta Lööv, Bnar Mufti, Charlotte Johansson, Cathrin Björck, Christine Lenander,Claudia Velasquez, Ebba Bäckman, Elin Högberg, Elina Andersson, Emelie Sundelin, Emma Malmjärn, Emma Vaara, Erik Lind, Evelina Jönsson, Ewa Levin, Eva-Maria Eriksson, Fanny Borgstig, Filippa Rehnström, Francesca Hiselius, Francisca Mateu, Frida Kihlstedt, Hanna Landergren, Helena Håkansson, Heléne Hedberg, Hossein Tavassoli, Ida Bergdahl, Ida Sjöholm, Ida Söderin, Jenny Larsson, Joakim Hagman, Johanna Eriksson, Josefin Herrström, Karine Doughan Johansson, Kenneth Innergård, Kristin Gyllstedt Lundin, Ladän Heidari, Lina Svensson, Linda Sörensson, Liselott Söderlund, Lisen Lindström, Mahnaz Maulani, Maia Stiller Elmqvist, Majja Solanas Carlsson, Malin Andersson, Malin Asplund, Maria Breyer, Marie Kock, Marta Haghpanah, Michael Olsson, Nasrin Fathi, Natalia Velasquez, Nora Andersdotter, Petra Lundmark, Renny Renny, Sahar Jafarnejad, Sandra Källander, Sandra Lindquist, Sandra Söderberg, Sara Ebenfelt, Sara Thronée, Sofia Forsberg, Sofia Hietala Yebari, Sophie Åkerhielm, Stina Wiman, Tekla Berthas Melin, Tomas Gustafsson,Torbjörn Rustas, Tove Lundberg, Vicki Kanias Slättegård, Zana Doncic och Åsa Rustas.