Almega uppmanar till kartläggning av fackliga

Ännu en gång försöker medlemsföretag i Almega inför strejk kartlägga anställdas fackliga medlemskap, en uppgift skyddad enligt personuppgiftslagen. Nu medger Almega Vårdföretagarna till Arbetaren att de rekommenderar förfarandet. Ett förfarande som måste bemötas med ett kraftfullt fackligt agerande, enligt en expert på arbetsrätt.

Inrikes
Enligt Kommunal har listor, där de anställda uppmanas ange om de är med i facket eller ej, delats ut i fikarum och satts upp på anslagstavlor på flera av de större privata vårdföretagens arbetsplatser, däribland Attendos.
Foto: Tomas Oneborg/TT

Parterna inom den privata vårdsektorn rustar för konflikt. Men återigen börjar fackmedlemmar, denna gång i Kommunal, rapportera in att Almega-företag försöker kartlägga vilka som är med i facket och inte. Detta trots att fackmedlemskap är en skyddad uppgift enligt personuppgiftslagen.

Det är inte första gången Almega efterforskar de anställdas facktillhörighet. Under de senaste tre åren har Unionen: Almega försöker stoppa fackförbundens strejk, Fastighets: Ännu ett Almega-företag kartlägger fackliga och Sekomedlemmar: Postanställda kartlades råkat ut för samma sak. Arbetaren har skrivit om företeelsen i flera artiklar och har tidigare också gått igenom lagskrivningarna: Almega kartlägger fackanslutna på rutin.

 – Det som hänt är att vissa medlemsföretag i Almega har satt upp blanketter där de uppmanar berörda arbetstagare att sätta ett kryss om de är medlem i Kommunal eller inte, säger Annica Jansson, central ombudsman på Kommunal.

Enligt Kommunal har listor delats ut i fikarum och satts upp på anslagstavlor på flera av de större privata vårdföretagens arbetsplatser, däribland Attendos. Annica Jansson säger att medlemmar hört av sig och varit oroliga och känt sig tvingade att skriva kryssa i listorna.

Även oorganiserade har uppmanats kryssa i om de tänker ta tjänstledigt för att respektera Kommunals medföljande blockad mot arbetsuppgifterna.

– Vi har föreningsrätt i Sverige och jag har all rätt att vara medlem i en facklig organisation utan att tala om det. Vi uppmanar medlemmarna att inte skriva på. Centralt förnekar Almega att de uppmanat företagen att lägga ut de här listorna, säger Annica Jansson, central ombudsman på Kommunal.

Vi har föreningsrätt i Sverige och jag har all rätt att vara medlem i en facklig organisation utan att tala om det.
Annica Jansson, central ombudsman på Kommunal

Även till tidningen Kommunalarbetaren uppger Almega Vårdföretagarnas förbundsdirektör, Inga-Kari Fryklund, att hon inte har kännedom om listorna.

Men i ett mejl till Arbetaren medger hon nu att det är något Almega rekommenderar medlemsföretagen att göra.

”Vi förser arbetsgivarna med en enkel blankett om organisationstillhörighet som den anställde själv får fylla i och lämna in till arbetsgivaren. Vi rekommenderar att man använder sig av detta förfaringssätt”, skriver Inga-Kari Fryklund till Arbetaren.

Det är inte bara rätt. I det här läget måste man göra det för kunna säkerställa att man bedriver patientsäker verksamhet.
Inga-Kari Fryklund, Almega Vårdföretagarnas förbundsdirektör

Och det är inte första gången Almega agerar på detta sätt. Under de senaste tre åren har Unionen-, Fastighets- och Sekomedlemmar råkat ut för samma sak. Arbetaren har skrivit om företeelsen i flera artiklar och har tidigare också gått igenom lagskrivningarna.

Almega har vid de olika tillfällena angivit olika anledningar till att kartläggningen är laglig. Denna gång tillför de ytterligare en. Enligt förbundsdirektören är det ett måste enligt både patientskyddslagen och de tillstånd att bedriva vård de har fått från Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är inte bara rätt. I det här läget måste man göra det för kunna säkerställa att man bedriver patientsäker verksamhet. Det gäller både bemanning och rätt kompetens, säger hon.

Men arbetsrättsexperten Kurt Junesjö, tidigare förbundsjurist på LO/TCO rättsskydd, köper inte resonemanget. Enligt honom finns det redan en skrivning i kollektivavtalet mellan Almega och Kommunal som säger att den fackliga parten har skyldighet att säkerställa att strejken inte riskerar patienters liv eller hälsa. Det är också något som Kommunal säger sig ha gjort när de lade varslet.

Men även om arbetsköparen skulle betvivla att facket tagit det ansvaret, är kartläggning av medlemskap fortfarande inte skäligt, säger Kurt Junesjö. I kollektivavtalet anges tydligt att frågan om patientsäkerheten ska avgöras av en särskild partsgemensam nämnd.

– Är man inte överens är det en särskild organisation som ska reda ut frågan. Det är inte upp till arbetsgivaren själv att lösa den frågan, säger han.

Hade jag varit Kommunal, vilket jag aldrig skulle kunna vara, då skulle jag gå ut omedelbart och förklara: ”vi accepterar inte en sådan här överträdelse och vi kommer utöka stridsåtgärderna för att ni gör det här”.
Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert

Kurt Junesjö anser till och med att facken obönhörligen borde slå tillbaka på alla sådana här kartläggningsförsök.

– Hade jag varit Kommunal, vilket jag aldrig skulle kunna vara, då skulle jag gå ut omedelbart och förklara: ”vi accepterar inte en sådan här överträdelse och vi kommer utöka stridsåtgärderna för att ni gör det här”. Det kommer förstås inte Kommunal att göra, men det borde de, säger han.

Men Annica Jansson verkar ta intryck av Kurt Junesjös hållning i frågan.

– Vi kommer förstås att ta med det i diskussionerna framöver. Det är bara att ta till sig de här sakerna och fundera på om vi ska varsla upp ytterligare. Men skulle det vara så att någon medlem drabbas av repressalier för att de vägrat fylla i listorna, då kommer vi definitivt agera, säger hon.