AD ger klartecken för tjänstehyvling

Arbetsdomstolen bekräftar möjligheten för arbetsköparna att ensidigt sänka personalens anställningsgrad. Handels kräver nu att regeringen täpper till LAS-hålen. Men arbetsrättsexperten Kurt Junesjö anser det lönlöst. I stället bör förbundet, genom stridsåtgärder, tvinga arbetsköparna till avtalsreglering.

Inrikes
På Coop i Örebro hävdade arbetsköparen arbetsbrist. Istället för att säga upp personal, omplacerades de till samma arbetsuppgifter, fast med mellan 3 och 8,5 timmar färre i veckan. AD ger arbetsköparna grönt ljus.
Foto Stig-Åke Jönsson/TT

Handels förlorade fallet mot Coop. Arbetsdomstolen, AD, slår fast att det inte var olagligt att, utan hänsyn till turordning, sänka personalens anställningsgrad. Domstolen ansåg att agerandet var förenligt med Lagen om anställningsskydd, LAS.

– Den här domen skriver om mycket på arbetsmarknaden och det sätt vi av praxis och hävd brukar hantera arbetsbristsituationer. Det gör att den enskildes anställningskontrakt inte är något värt, säger Susanna Gideonsson, Handels ordförande.

På Coop i Örebro hävdade arbetsköparen arbetsbrist. I stället för att säga upp personal, omplacerades de anställda till samma arbetsuppgifter, fast med mellan 3 och 8,5 timmar färre i veckan. Personalen skrev visserligen under att de accepterade ändringen, men vittnade i AD om att de kände sig tvingade.

Handels hävdar å sin sida att det borde följa av LAS att personalen genom sänkningen av tjänstegraden i verkligheten blev uppsagda och återanställda på sina egna tjänster. Men det gjorde inte AD.

– Vi måste nu se över både lagstiftning och kollektivavtal. Utifrån det här måste båda delarna skrivas om, säger Susanna Gideonsson.

Det borde säga: ”det här är så jävligt att vi tar det till avtalsrörelsen”. De skulle kunna genomdriva det med sin fackliga styrka, men det har fallit bort som alternativ för dem.
Kurt Junesjö, arbetsrättsexpert och tidigare förbundsjurist på LO/TCO Rättsskydd

Handels liknar LAS vid en Schweizerost; hålig och lätthyvlad, och kräver nu att regeringen täpper till hålen. De får medhåll i liknelsens innebörd av Kurt Junesjö, tidigare förbundsjurist på LO/TCO Rättsskydd. Men han ser insikten som en aning yrvaket.

– Sköter arbetsgivaren sig rätt och erbjuder omplacering med sänkt anställningsgrad behöver de inte följa turordning. Det är absolut inget nytt. Men det är ett sorgligt faktum att de utvecklat LAS på ett sådant sätt att den inte längre fungerar i det här avseendet. Arbetsgivare kan utan vidare sno sig bort från LAS, säger han.

Med ”de”, menar han både de socialdemokratiska och borgerliga regeringar som urholkat lagtexten sedan 1974. Men också ledamöterna i AD som tolkat lagen till arbetsköparnas fördel.

Men Kurt Junesjö säger också att facken, genom att avstå från stridsåtgärder och i stället byta LAS-undantag mot löneökning bidragit. Att vädja till regeringen om ändring, anser han lönlöst.

– För det första vill de inte ändra något eftersom de själva infört hålen. För det andra röstar de fascister som nu sitter där med borgarna hela tiden och skulle stoppa alla förslag.

I stället borde facket bryta med sin undfallenhet och gå till strid mot det i avtalsrörelsen, på riktigt, med strejk, menar Kurt Junesjö.

– Det borde säga: ”det här är så jävligt att vi tar det till avtalsrörelsen”. De skulle kunna genomdriva det med sin fackliga styrka, men det har fallit bort som alternativ för dem, säger han.

Om det är en aktuell strategi att tillämpa i den kommande avtalsrörelsen vill Handels ordförande inte gå in på.

– Det kan jag inte svara på nu, det är för tidigt att svara på. Vi formulerar just nu avtalskraven och det är en sak för avtalsrörelsen 2017, säger Susanna Gideonsson.

Tyder det här på att det kommer att bli en avtalsrörelse med hårdare motsättningar än vanligt?

– Vi ska inte säga något i förväg. Vi kommer självklart att ställa krav. Inte bara det här utan en rad andra.