Skånsk vårdkris kan tvångsförflytta personal

Krisen i den skånska sjukvården är fortfarande akut. Nu föreslår regionledningen att sjuk- och specialistsköterskor, mot ersättning, ska kunna beordras att flytta mellan sjukhusen i hela regionen. Personal som sagt upp sig kan alltså tvingas återvända till sin gamla arbetsplats.

Inrikes
På universitetssjukhuset i Malmö är nu personalbristen som mest akut.
Foto: Johan Nilsson/TT

Den skånska vårdkrisen håller i sig och personalen fortsätter att säga upp sig i protest. På universitetssjukhuset i Malmö är nu personalbristen som mest akut sedan 14 av 17 nattarbetande barnmorskor sagt upp sig.

För att kontra personalbristen föreslår nu regionledningen att personal, mot ersättning, ska kunna förflyttas mellan regionens sjukhus mot sin vilja. För den som lämnat arbetsplatsen i protest mot arbetsmiljön för ett annat skånskt sjukhus kan det alltså innebära att man tvingas tillbaka.

– Barnmorskorna är fly förbannade. De som har slutat och fått jobb i Ystad eller Helsingborg får nu den begärda arbetstidsförkortningen de inte får i Malmö. Flyttas du tillbaka får du då tillbaka de dåliga arbetstider du valde att lämna. Risken är stor att man slutar hos arbetsgivaren helt och hållet, säger Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne.

Många ser det som en muta, att man försöker få dem att sälja sin arbetsmiljö för pengar.
Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne

Och kollektivavtalet öppnar upp för det genom en äldre paragraf, som ger arbetsköparen den rätten. Enligt Mats Runsten förekommer flytt mellan avdelningar – eller i specialfall, sjukhus – på samma ort, men förflyttningar mellan skånska orter har han inte hört talas om i modern tid.

Mats Runsten.
Foto: Vårdförbundet

De sjuk-, specialistsköterskor eller barnmorskor som ska flyttas erbjuds en ersättning om 9 000 kronor i veckan. Men den höga siffran till trots, har inte förslaget tagits emot väl av personalen.

– Många ser det som en muta, att man försöker få dem att sälja sin arbetsmiljö för pengar. Det har de i så fall genomskådat och har bara gjort dem ännu mer förbannade, säger Mats Runsten.

Men förutom att ha gjort personalen än mer upprörd, har förslaget ytterligare problem, enligt Mats Runsten. Även om bristen är mest akut i Malmö finns det ingenstans i regionen där det finns ett överskott.

Att ta personal från en ort, innebär alltså att man i stället skapar en akut brist där. Vidare sänder det, anser ordföranden, mycket märkliga signaler till den personal som faktiskt inte sagt upp sig utan valt att stanna i tjänst.

– Det ger en signal till dem som är kvar: ”varför inte säga upp sig och få upp till 36 000 kronor extra i månaden?”. Det är ett väldigt klumpigt förslag som inte är genomtänkt och som bara gör en infekterad situation ännu värre.

Innebär insatsen att vi minskar risken för en enda unge eller en enda mamma får jag leva med det. Man får leva med att det blir en besvärlig tid för vissa.
Mats Molt, regional chefsläkare

Arkitekterna bakom förslaget är den krisgrupp bestående av verksamhetschefer i region Skåne som leds av Mats Molt, regional chefsläkare. Trots kritiken tror han på idén och säger att en liknande lösning använts mellan Lund och Malmö tidigare.

– Jag förstår problematiken. Jag måste tänka så att alla åtgärder vi tar fram syftar till att skapa så liten risk som möjligt för patienterna. Innebär insatsen att vi minskar risken för en enda unge eller en enda mamma får jag leva med det. Man får leva med att det blir en besvärlig tid för vissa, säger han.

Han säger att inställningen bland gruppens verksamhetschefer är att förflyttningarna kommer att vara möjliga utan att skapa för stora luckor.

– Risken finns. Det är en balans från avlämnande enhet till ankommande enhet. Men jag skulle vara förvånad om man skapar luckor större än de som finns i dag där det är mest akut. Det kan hända, men jag hoppas att det inte faller ut enligt farhågorna.

Att personalen skulle ogilla förslaget var Mats Molt dock förberedd på. Men han delar, föga förvånande, inte synen på att ersättningen är ”en muta”.

– Jag har räknat med att det skulle få motstånd ju närmare det kommer verklighet. Man måste komma ihåg att det är åtgärder på kort sikt för att hitta lösningar på lång sikt. Muta är ett starkt ord. Det indikerar ju ett mer skumt syfte än vad jag upplever att vi har haft till beslutet.