”SPF måste inkludera arbetarna i Sydafrika!”

”Robertson Winery är en arbetsgivare som bryter mot sydafrikansk lag när de kränker mänskliga rättigheter och rätten till facklig organisering.” Afrikagrupperna ställer sig frågande till hur Maria Nilsson, ordförande för Systembolagets personalförening inom Unionen, kan argumentera för en utvecklingsstrategi som är utformad av svenska aktörer som besöker Sydafrika ett fåtal gånger per år.

Debatt
Maria Nilsson, ordförande för Systembolagets personalförening inom Unionen, SPF, har argumenterat mot radikala åtgärder när det gäller den sydafrikanska vintillverkaren Robertson Winery. ”Det är märkligt att Maria Nilsson uttrycker sig så avståndstagande i relation till kampen för fackliga rättigheter”, skriver Unionenklubben på Afrikagrupperna.
Montage: Arbetaren

”Nothing for us, or about us, without us” – ett tänkvärt citat som många av Afrikagruppernas partnerorganisationer använder för att visa att all typ av utveckling måste ske på de rättighetsbärarens villkor.

Med detta i åtanke blir vi som representanter för Afrikagrupperna och kampanjen Rättvis vinhandel, upprörda och förvånade över de åsikter som Maria Nilsson, ordförande för Systembolagets personalförening inom Unionen (SPF), för fram. Detta både i Metro (20/10) och i Unionens medlemstidning Kollega (26/10) angående den strejk som vinarbetare drivit i över två månader på Robertson Winery, en av Systembolagets storsäljare.

Tillsammans har vi arbetat för att Systembolaget och övriga nordiska alkoholmonopol ska lyssna på vinarbetarnas röster.

Robertson Winery är en arbetsgivare som bryter mot sydafrikansk lag när de kränker mänskliga rättigheter och rätten till facklig organisering. Uppdrag Gransknings reportage visade (SVT, 19/10) tydliga exempel på en strukturell diskriminering av vinarbetare.

Detta var ingen nyhet för Kampanjen Rättvis Vinhandel, som består av representanter från vinarbetarnas egna fackföreningar i Sydafrika, Chile och Argentina, samt svenska fack- och solidaritetsorganisationer som uppmärksammat missförhållandena sedan 2010.

Tillsammans har vi arbetat för att Systembolaget och övriga nordiska alkoholmonopol ska lyssna på vinarbetarnas röster. Vi har arrangerat möten där nordiska alkoholmonopol har träffat vinarbetare och där konkreta förslag på hur monopolens hållbarhetsarbete behöver förändras för att få effekt, det vill säga värdiga arbetsvillkor för vinarbetarna.

”Sydafrika är ett land som dras med mycket stora problem såsom hög arbetslöshet, tuffa arbetsförhållanden, låga löner och stora klassklyftor. 2013 var vi från SPF i Sydafrika och träffade såväl fackförbund som tillverkare och arbetare. Vi såg ett stort behov av utveckling och förbättring”, skriver Maria Nilsson.

Afrikagrupperna, en solidaritetsorganisation med 40 års erfarenhet av utvecklingssamarbete i södra Afrika, undrar hur Maria Nilsson kan argumentera för en utvecklingsstrategi som är utformad av svenska aktörer som besöker Sydafrika ett fåtal gånger per år? Vilken typ av utveckling skapar detta och vem bestämmer processens gång?

Vi menar att förändringsprocesser enbart kan bli långsiktiga och hållbara när de som närmast berörs är aktivt delaktiga. I Systembolagets arbete med uppförandekoden Business Social Compliance Initiative BSCI 2.0 är vinarbetare och deras fackliga representanter inte formellt inkluderade.

Vi har inga som helst tvivel på att vinarbetarna kan informera både SPF och Systembolaget om vilken lön som behövs för att leva och försörja sin familj.

Afrikagruppernas erfarenhet visar att långsiktigt förändringsarbete drivs av lokala aktörer, som för egen kamp för sina fackliga och mänskliga rättigheter. Vikten av lokalt ägandeskap är 2016 allmänt vedertaget bland aktörer som arbetar med globala utvecklingsfrågor.

Med detta i åtanke är det märkligt att Maria Nilsson som representant för en facklig organisation uttrycker sig så avståndstagande i relation till kampen för fackliga rättigheter, särskilt i fallet Robertson Winery när det återupprepade gånger inkommit information att arbetsgivaren bryter mot lagen.

Vi välkomnar att SPF Unionen vill bidra till fackligt inflytande, ett första steg som vi ser det är att Systembolaget för en tydlig dialog med vinarbetare. På detta vis kringgås även problematiken som Maria Nilsson framställer med att det är svårt att säga vad en levnadslön innebär.

Vi har inga som helst tvivel på att vinarbetarna kan informera både SPF och Systembolaget om vilken lön som behövs för att leva och försörja sin familj. I facklig inkludering av vinarbetare har SPF en avgörande roll att spela.

Ett sätt som Maria Nilsson anser leder till förbättring är revisioner som regelbundet ska göras på vingårdarna. Det är bra att fackklubben SPF vill bidra till fackligt inflytande. Men de revisioner som förespråkas är inte tillräckliga. Då de är påannonserande och genomförs utan kontakt med arbetstagarnas representanter blir de ett tandlöst verktyg.

”Vi tycker inte att man ska uppmana kunderna att bojkotta vinerna. Det får de göra utifrån sitt eget ansvar, säger Maria Nilsson som också påpekar att det går att köpa Fairtrade- och Fair for Life-viner som garanterar en premie som ger ökad ekonomisk och social trygghet för dem som arbetar på vinodlingarna.

Vi menar inte heller att bojkott är den bästa eller enda vägen att gå. Däremot uppmanar vi SPF att tänka bredare än enskilda certifieringar och kunders val och ansvar. För att säkra att mänskliga rättigheter inte kränks i vinindustrin som levererar till Systembolaget behövs ett helhetsgrepp, inte enskilda produktlösningar.

Återigen, SPF skulle kunna spela en verkligt avgörande roll för att förbättra vinarbetares villkor, om SPF i sin dialog med Systembolagets styrelse kräver relevanta hållbarhetsmål för hela leverantörskedjan och systematiskt följer upp dessa åtaganden.

Vi från Afrikagrupperna uppmanar SPF att lyssna på vinarbetare och deras fackliga representanter och gå från ord till handling. En aktiv strategi för facklig och internationell solidaritet kan inte enbart vara att lyssna och vänta på arbetsgivarna. SPF, vilka fackliga vägar ser ni som möjliga för att villkoren hos vinarbetare förbättras?