Intervjun

Ökad migration i spåren av ett förändrat klimat

"Det är tydligt att det kommer att bli fler konflikter på grund av brist på mat och vatten, vilket kommer att förvärras av klimatförändringarna", säger William Lacy Swing. Foto: Amr Nabil/TT

Internationella organisationen för migration, IOM, bedömer att det 2050 kommer att finnas 200 miljoner klimatflyktingar i världen som har tvingats bort från sina hem. Det är ett av skälen till att befolkningarna i många länder i framtiden blir mer multikulturella, multietniska och multireligiösa. Det säger IOM:s generaldirektör William Lacy Swing i en intervju.

Särskilt utsatta för det förändrade klimatet är världens kustbefolkningar, som enligt FN:s miljöprogram Unep kommer att uppleva stigande havsnivåer i framtiden. Detta kommer att resultera i översvämningar, erosion och försaltade åkermarker.

Redan innan dess kommer de uppemot 820 miljoner människor som är beroende av fisket som inkomstkälla drabbas av snabbt minskade fångster. Många av dem kan tvingas att flytta från sina hem och söka sig till ett annat yrke för sin överlevnad.

IOM beräknar att 200 miljoner människor kommer att ha tvingats bort från sina hem permanent eller tillfälligt år 2050, och många av dem från kustområden. Det säger organisationens ordförande William Lacy Swing som också påtalar andra faktorer för migrationen.

– De andra stora drivkrafterna bakom migrationen i dag är politiska kriser och naturkatastrofer. De har aldrig funnits lika många komplexa och fortsatt pågående humanitära nödlägen som det gör nu, säger han.

– I dag finns det 40 miljoner människor som har tvingats bort från sina hem och 20 miljoner flyktingar, det är det högsta antalet människor som är rotlösa sedan andra världskriget, säger han.

Vi vet inte hur många av dessa naturkatastrofer som är klimatrelaterade, men vi blir allt mer medvetna om klimatförändringarna.
William Lacy Swing, ordförande för IOM

Till det kan läggas händelser som supercyklonen Haiyan på Filippinerna och jordbävningen på Haiti, så finns där ytterligare grupper.

– Vi vet inte hur många av dessa naturkatastrofer som är klimatrelaterade, men vi blir allt mer medvetna om klimatförändringarna. Efter Paris-mötet framstår det som allt tydligare att vi måste fokusera mer på förebyggande strategier, i synnerhet i länder som Bangladesh och på öar i Stilla havet, säger William Lacy Swing.

– Kiribatis president Anote Tong har sagt att de befarar att vissa av deras 33 atoller kommer att försvinna. De har redan börjat köpa upp mark i grannlandet Fiji. Det är den typen av förebyggande insatser som måste göras.

Hur ser du på den framtida globala migrationen från kustområden? Hur många har flyttat hittills och var pågår den snabbaste utflyttningen?

– Migrationen från kustområden har redan börjat, men det är svårt att vara exakt eftersom det saknas bra data. Vi vet inte i dag. Men det är tydligt att det kommer att bli en viktig fråga i framtiden och det kommer att ske både från lågliggande öar i Stilla havet och Västindien och länder som Bangladesh där människor byggt hus nära kusten och drabbas av återkommande översvämningar.

– Vi måste ha förebyggande insatser, ju bättre sådana, desto färre lindrande åtgärder krävs. Ju bättre förberedd du är, desto mindre riskerar du att förlora.

I de industrialiserade länderna finns en åldrande befolkning som behöver arbetskraft på alla nivåer. Och i det globala Syd finns en stor ungdomsbefolkning som behöver arbeten.
William Lacy Swing, ordförande för IOM

Rapporteras det om fler konflikter om minskande naturresurser bland kustbefolkningar, eller gentemot andra aktörer som det industriella fisket?

– Det är tydligt att det kommer att bli fler konflikter på grund av brist på mat och vatten, vilket kommer att förvärras av klimatförändringarna. Men det behöver inte bara handla om konflikter. I Indonesien lyckades exempelvis IOM evakuera hundratals fiskare som i flera års tid hade hållits som slavar inom fiskeindustrin. Med hjälp av indonesiska myndigheter kunde vi befria dem, ge dem stöd och en möjlighet att återgå till ett normalt liv.

Trots att migrationen i allt högre grad börjat betraktas som en global fråga så har bristen på politiska initiativ ofta sagts bero på att migrationsexperter saknat bra studier och hårda data. Har den situationen förbättrats efter migrationskriserna i Syrien, Västasien och Östafrika?

– IOM har genomfört flera satsningar för att ge stöd till riktiga politiska beslut. Även om många av de uppgifter vi sitter på är bristfälliga eller felaktiga, så har vi tillräckligt med information för att veta vilka drivkrafterna är bakom dagens migration och framtidens, där det även handlar om demografiska faktorer, säger han.

– I de industrialiserade länderna finns en åldrande befolkning som behöver arbetskraft på alla nivåer. Och i det globala Syd finns en stor ungdomsbefolkning som behöver arbeten. Vår bedömning är att många länder nästan säkert kommer att bli mer multikulturella, multietniska och multireligiösa.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga