Städavtalet får facklig kritik för lönedumpning

Städfacken gick med på att låta ungdomar jobba till 22 år på 90 procent av lägstalönen. Nu får avtalet kritik från SAC Syndikalisterna som anklagar avtalsparterna både för lönedumpning och diskriminering av unga.

Inrikes
"Man har inte förhandlat för alla utan bara för dem som är över 22 år och skitit i resten. De har fått betala för de andras löneökningar", säger Fanny Hökby, SAC:s informationssekreterare, om nya städavtalet.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fastighets och Sekos krav på 590 kronors lönepåslag mötte hårt motstånd från motparten Almega som krävde utökade ungdomslöner. Men i stället för att lösa ut den varslade strejken, gick facken med på att låta ungdomar gå på 90 procent av lönen till 22 år. Nu får avtalet kritik av SAC Syndikalisterna.

– Det är ingen bra överenskommelse. Man har inte förhandlat för alla utan bara för dem som är över 22 år och skitit i resten. De måste känna sig ganska svikna i dag. De har fått betala för de andras löneökningar, säger Fanny Hökby, SAC:s informationssekreterare.

Unga gör oftast precis samma arbete som de äldre. Att värdera arbetare på olika sätt öppnar för lönedumpning.
Fanny Hökby, SAC:s informationssekreterare

Fanny Hökby.
Foto: Privat

Syndikalisterna har tagit avstånd från både borgerliga partiers förslag på sänkta ungdomslöner och den förra regeringens så kallade jobbpakt. Enligt facket är särskilda lägre löner för ungdomar ingen lösning på ungdomsarbetslösheten utan de kallar det lönediskriminering.

– Vi tycker att det är ett slags diskriminering. Unga gör oftast precis samma arbete som de äldre. Att värdera arbetare på olika sätt öppnar för lönedumpning. Vem ska få lägre lön nästa gång, utrikes födda, eller någon annan grupp som står långt från arbetsmarknaden?

Enligt Fanny Hökby finns det i dag inget belägg för att lägre löner skapar jobb. I stället riskerar bara lägre ungdomslöner få en lönepressande effekt på resten av arbetsmarknaden, när arbetsköpare kan ta in billigare ung arbetskraft.

– De enda som tjänar på lägre löner är arbetsköparna själva. De kan både tjäna på det genom att byta ut ungdomarna när de blir äldre, mot ny yngre och billigare arbetskraft. Men de kan också i stället använda det som argument för att inte höja de äldres löner, att unga måste upp på reguljär lön, säger hon.