Regionrådet: ”Det låter ju helt sjukt”

Mia Frisk är kristdemokratiskt regionråd med ansvar för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län. Att Regionens utvecklingscentrum Qulturum köpt in kurser på muntliga avtal tycker hon låter märkligt. Hon förväntar sig att Qulturumchefen, Göran Henriks, agerar.

Inrikes
På Qulturums hemsida har Human Dynamics en egen presentationssida. Där presenteras tydligt att regionen ger kurser i den kritiserade psykologiska teorin i samarbete med det företagsdrivna Human Dynamics.
Skärmdump: Arbetaren

Hur ser du på att kurserna för 1,5 miljoner baseras på muntlig överenskommelse?

– Vi har en policy för hur avtal skötas. Det låter märkligt. Vi brukar ju ha skriftliga avtal för att kunna följa upp. Det är ju skattebetalarnas pengar och det måste därför vara ordning och reda på avtalen. Det är grundhållningen i allting.

Mia Frisk.
Foto: KD

Hur tänker du då kring att man inte gjort det i det här fallet?

Vår regiondirektör måste ta ett samtal med Göran Henriks om hur man går tillväga med avtal och hur viktigt det är att följa regionens policy.

Själva kursinnehållet, psykologiläran Human Dynamics, har kritiserats för att vara pseudovetenskap och teorigrundarens doktorsavhandling går inte att hitta.

Vi ska ju arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det bygger hela hälso- och sjukvården på. Gör det här inte det är det inget man ska hålla på med. Det här är något som Göran Henriks måste ta tag i.

Vi ska ju arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Det bygger hela hälso- och sjukvården på. Gör det här inte det är det inget man ska hålla på med.
Mia Frisk, kristdemokratiskt regionråd

På Human Dynamics hemsida rekommenderas den bok som teoribyggaren Sandra Seagal skrivit. Där beskrivs hur ”östasiater” och ”västerlänningar” genetiskt har olika tankesätt. Kritiska forskare har liknat det vid rasbiologi.

– Det låter ju helt sjukt. Vi är rent generellt aldrig inne på den här nivån när det gäller verksamheterna. Men givetvis ska vi inte bedriva utbildning inom något som är suspekt. Det här måste Göran Henriks titta på och verkligen gå till botten med.

Hur tänker du kring att det här kunnat hända?

– Det kan ju vara så i en verksamhet att man inte har koll på precis allting. Efter att du ringt nu utgår jag ifrån att Göran Henriks satt sig in i allting. Jag har väldigt stort förtroende för Göran.