Artikel 1 av 2

Region Jönköping lär ut pseudovetenskap

Ett svenskt företag säljer kurser i den psykologiska läran ”Human Dynamics” till skolor och företag. Detta trots att den dömts ut som pseudovetenskap och kvacksalveri med rasbiologiska tendenser. Men i Region Jönköpings län driver man nu kurserna i egen regi.

Inrikes
Ens personlighet kan enligt Human Dynamics antingen domineras av ”den mentala”, ”den emotionella” eller den ”fysiska principen”. "En modern väckelserörelse som passar in i vår terapeutiska kultur", säger Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria.
Skärmdumpar och montage: Arbetaren

Enligt patientskyddslagen ska vårdpersonal arbeta ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men på Region Jönköpings läns utvecklingscentrum Qulturum ger man vårdpersonalen kurser i psykologiteorin ”Human Dynamics” – i egen regi. Det amerikanska teoribygget har av forskare dömts ut som pseudovetenskap och kvacksalveri.

– Det är det allmännas pengar som slösas bort på något som vi inte vet fungerar eller till och med gör saker sämre. Det är extra anmärkningsvärt att det sker inom vården. I synnerhet där vore det katastrofalt om vi släppte på vetenskapliga anspråk, säger Dan Katz, legitimerad psykolog som även undervisar på Karolinska institutet i Stockholm.

Det kändes mer som scientologerna.
Vårdanställd som gått kurs i Human Dynamics

Arbetaren har pratat med en av de vårdanställda i regionen som på en utbildningsdag fick en introduktionskurs i Human Dynamics. Kursen hölls av en av utvecklingscentrumets egna anställda, som själv är certifierad av det svenska företaget som säljer kurserna.

– Det kändes mer som scientologerna. Hon pratade mycket om att om man skulle få ut något av det måste man gå en kurs i två dagar som skulle kosta pengar. Det kändes lite som att hon sålde något, säger en av deltagarna som önskar vara anonym.

Enligt regionens hemsida ska kurserna ge deltagarna verktyg att bättre kommunicera med varandra och med patienterna. Men enligt Arbetarens källa så kunde kursledaren inte ge något exempel på hur det skulle appliceras i praktiken. För att få reda på det var personalen tvungen att gå fortsättningskurser.

– Det jag tycker är mest kränkande är att våra pengar och tid för utveckling går till pseudovetenskap som är väldigt långt ifrån den evidens som all vård ska vila på. Vi slösar bort 40 anställda som ska sitta med ovetenskapligt flum, säger han.

Regionens egen kursverksamhet i läran är, enligt deras hemsida, ett samarbete med ”Human Dynamics Sverige”, bakom namnet döljer sig det svenska företaget Eduvelop. Men enligt regionens utvecklingschef Göran Henriks betalar de arbetsplatser som skickar medarbetare till kursen ”ett självkostnadspris, ingen prissättning som syftar till att driva det i vinstsyfte”.

– Man har ju avsatt projektpengar från vårdens sida till det här och man har plockat arbetsplatsernas utbildningsdagar. Jag tycker att det är jätteallvarligt att regionen står bakom en sådan här sak, säger den anonyma källan Arbetaren har talat med.

Det jag tycker är mest kränkande är att våra pengar och tid för utveckling går till pseudovetenskap som är väldigt långt ifrån den evidens som all vård ska vila på.
Vårdanställd som gått kurs i Human Dynamics

Enligt grundlitteraturen ”Boken om Human Dynamics”, medförfattad av Sandra Seagal som också leder den amerikanska rörelsen fungerar alla människor enligt tre principer. Ens personlighet och tänkande kan antingen domineras av ”den mentala”, ”den emotionella” eller den ”fysiska principen”. Vilken typ man tillhör är genetiskt och kan i ett spädbarn identifieras redan vid sex månaders ålder.

Författarna skriver också att den genetiska kodningen kan kopplas till olika folkgrupper. I ”Fjärran östern” styrs tänkandet av ”den fysiska principen”, medan ”Västerlandet” domineras av ”den emotionella principen”. ”Deras existens kan bekräftas vetenskapligt”, skriver Sandra Segal.

Både Human Dynamics Sverige och Region Jönköpings län hänvisar till Sandra Segals forskning som grunden för teoribygget. Men vid en granskning visar det sig att hennes forskning inte går att finna. Både tidningen Pedagogiska magasinet och Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria vid Lunds universitet, har sökt. Inte ett spår av Sandra Segals forskning gick att hitta, vare sig i svenska eller amerikanska forskningsdatabaser. Den avhandling som startade allt är inte heller den möjlig att lokalisera. Universitetet där Sandra Seagal disputerade lades ned 1986.

Det är en modern väckelserörelse som passar in i vår terapeutiska kultur. Här har du företag som försöker göra miljonvinster på människor.
Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria

Anne-Christine Hornborg har forskat på rörelsens tankegods. Hon kategoriserar Human Dynamics som en pseudovetenskaplig väckelserörelse och varnar för att tankarna kring nedärvda folkegenskaper ligger farligt nära rasbiologin. Att denna pseudovetenskap nu har börjat leta sig in i den svenska vården är problematiskt. Men det är samtidigt förklarligt att dessa företag hittar en marknad.

– Det är en modern väckelserörelse som passar in i vår terapeutiska kultur. Här har du företag som försöker göra miljonvinster på människor. Det måste vi ha en samhällsanalys för att bemöta, säger hon.

Från Vårdförbundets sida finner man regionens initiativ obegripligt. Enligt Johan Larsson, förbundets vice ordförande, ska vården inte vara någon experimentverkstad.

– Det här är ju någon sorts kvacksalveri. Det som inte har evidens och arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet har ingen plats i vården. Vi ska använda våra skattemedel klokt och behandla dem som behöver vård på bästa sätt. Då jobbar man inte med saker som inte är vetenskapliga, säger han.

Artikel 2 av 2

Qulturumchefen: ”Jag är inte så insatt i det hela”

I flera år har utvecklingscentrumet Qulturum i Region Jönköping tillämpat och gett kurser i teoribygget Human Dynamics. Men regionens utvecklingschef Göran Henriks säger sig varken känna till teorins innehåll eller att teorin avfärdats av forskare som pseudovetenskap och kvacksalveri.

Inrikes

Qulturum är Region Jönköpings läns utvecklingscentrum för vården. Inom ramen för verksamheten ger de kurser i Human Dynamics, en psykologiteori som av forskare och psykologer avfärdas som pseudovetenskap och som ett teoribygge som ligger ”farligt nära rasbiologin.”

När Arbetaren ringer upp Göran Henriks, som är utvecklingschef i regionen och ansvarig för Qulturum, för att fråga hur det kommer sig, vet han inte riktigt varför.

 – Jag är lite osäker på det. Dels är jag inte så insatt i Human Dynamics. Jag får nog läsa på i vilken omfattning vi har gjort det, säger han.

Jag blev rekommenderad det här av personer i verksamheten som menade att det var en väldigt bra kommunikationsmetod.
Göran Henriks, utvecklingschef i regionen och ansvarig för Qulturum

På Qulturums hemsida har Human Dynamics en egen presentationssida. Där presenteras tydligt att regionen ger kurser i den kritiserade psykologiska teorin i samarbete med det företagsdrivna Human Dynamics. Bland dokumentationen från kursverksamheten finns referenser till teorierna redan för två år sedan.

Qulturums kursmaterial i Human Dynamics har både rörelsens logga och hemsideadress. På Human Dynamics svenska sida skriver också en av Qulturums anställda, som också är ”certifierad utbildare” inom teorin: ”Inom Landstinget i Jönköpings län används kunskapen om Human Dynamics för att utveckla personalens förhållningssätt till patienterna och stärka det goda bemötandet.” Texten är alltså skriven innan förra årsskiftet då landstinget blev region. Ytterligare fyra kurstillfällen är planerade till hösten, vilket går att utläsa i centrumets kalendarium.

– Då kan jag säga att när vi började med detta kom det inte som ett förslag från mig. Jag blev rekommenderad det här av personer i verksamheten som menade att det var en väldigt bra kommunikationsmetod, säger Göran Henriks.

Forskning som stöder teorin går inte att hitta varken i Sverige eller USA. Bör inte vården utgå ifrån evidensbaserade teorier i sitt patientbemötande?

– Om den är evidensbaserad eller ej måste jag ta reda på.

Det låter väldigt olämpligt.
Göran Henriks, utvecklingschef i regionen och ansvarig för Qulturum

I teorins grundbok står det att människans tänkande är genetiskt betingat, att ”västerlänningar” har ett medfött annat tankemönster än ”asiater”. Är det en lämplig utgångspunkt för offentlig verksamhet?

– Jag känner inte till det. Jag kan däremot uttala mig om att det låter väldigt olämpligt.

Redan för sex år sedan uppmärksammades att flera kommuner köpt in kurser från den svenska grenen av Human Dynamics. Redan då reagerade upprörda lärare som gått kursen över vad som uppfattades som rasbiologiska utgångspunkter. Det uppmärksammades av flera medier. Men Göran Henriks säger sig inte känna till någon kritik mot varken teorin eller det svenska företaget.

Borde du inte, som chef för Qulturum, känna till innehållet och teorierna bakom de kurser ni anordnar?

– Absolut. Då säger jag så här: det jag inte fått höra det kan jag ju inte veta.

Borde du inte ha tagit reda på det?

– Säger fyra personer med lång erfarenhet att det är bra, då är det enligt många medicinska verksamheter en intäkt för att det finns en vetenskaplighetsnivå i det. Använder man sig av mediciner där man känner till biverkningar, då är den lägsta bevisnivån att fem erfarna doktorer rekommenderar den. På den nivån har jag varit informerad. Jag har inte gjort källanalys.

Borde du inte gjort det?

– När jag nås av detta samtalet förstår jag ju att jag måste gå till grunden och försöka lära mig detta.