Qulturumchefen: ”Jag är inte så insatt i det hela”

I flera år har utvecklingscentrumet Qulturum i Region Jönköping tillämpat och gett kurser i teoribygget Human Dynamics. Men regionens utvecklingschef Göran Henriks säger sig varken känna till teorins innehåll eller att teorin avfärdats av forskare som pseudovetenskap och kvacksalveri.

Inrikes
På Qulturums hemsida presenteras att regionen ger kurser i den kritiserade psykologiska teorin. "Om den är evidensbaserad eller ej måste jag ta reda på", säger Göran Henriks, utvecklingschef i Region Jönköpings län och ansvarig för Qulturum.
Foto: Destination Jönköping. Montage: Arbetaren

Qulturum är Region Jönköpings läns utvecklingscentrum för vården. Inom ramen för verksamheten ger de kurser i Human Dynamics, en psykologiteori som av forskare och psykologer avfärdas som pseudovetenskap och som ett teoribygge som ligger ”farligt nära rasbiologin.”

När Arbetaren ringer upp Göran Henriks, som är utvecklingschef i regionen och ansvarig för Qulturum, för att fråga hur det kommer sig, vet han inte riktigt varför.

 – Jag är lite osäker på det. Dels är jag inte så insatt i Human Dynamics. Jag får nog läsa på i vilken omfattning vi har gjort det, säger han.

Jag blev rekommenderad det här av personer i verksamheten som menade att det var en väldigt bra kommunikationsmetod.
Göran Henriks, utvecklingschef i regionen och ansvarig för Qulturum

På Qulturums hemsida har Human Dynamics en egen presentationssida. Där presenteras tydligt att regionen ger kurser i den kritiserade psykologiska teorin i samarbete med det företagsdrivna Human Dynamics. Bland dokumentationen från kursverksamheten finns referenser till teorierna redan för två år sedan.

Qulturums kursmaterial i Human Dynamics har både rörelsens logga och hemsideadress. På Human Dynamics svenska sida skriver också en av Qulturums anställda, som också är ”certifierad utbildare” inom teorin: ”Inom Landstinget i Jönköpings län används kunskapen om Human Dynamics för att utveckla personalens förhållningssätt till patienterna och stärka det goda bemötandet.” Texten är alltså skriven innan förra årsskiftet då landstinget blev region. Ytterligare fyra kurstillfällen är planerade till hösten, vilket går att utläsa i centrumets kalendarium.

– Då kan jag säga att när vi började med detta kom det inte som ett förslag från mig. Jag blev rekommenderad det här av personer i verksamheten som menade att det var en väldigt bra kommunikationsmetod, säger Göran Henriks.

Forskning som stöder teorin går inte att hitta varken i Sverige eller USA. Bör inte vården utgå ifrån evidensbaserade teorier i sitt patientbemötande?

– Om den är evidensbaserad eller ej måste jag ta reda på.

Det låter väldigt olämpligt.
Göran Henriks, utvecklingschef i regionen och ansvarig för Qulturum

I teorins grundbok står det att människans tänkande är genetiskt betingat, att ”västerlänningar” har ett medfött annat tankemönster än ”asiater”. Är det en lämplig utgångspunkt för offentlig verksamhet?

– Jag känner inte till det. Jag kan däremot uttala mig om att det låter väldigt olämpligt.

Redan för sex år sedan uppmärksammades att flera kommuner köpt in kurser från den svenska grenen av Human Dynamics. Redan då reagerade upprörda lärare som gått kursen över vad som uppfattades som rasbiologiska utgångspunkter. Det uppmärksammades av flera medier. Men Göran Henriks säger sig inte känna till någon kritik mot varken teorin eller det svenska företaget.

Borde du inte, som chef för Qulturum, känna till innehållet och teorierna bakom de kurser ni anordnar?

– Absolut. Då säger jag så här: det jag inte fått höra det kan jag ju inte veta.

Borde du inte ha tagit reda på det?

– Säger fyra personer med lång erfarenhet att det är bra, då är det enligt många medicinska verksamheter en intäkt för att det finns en vetenskaplighetsnivå i det. Använder man sig av mediciner där man känner till biverkningar, då är den lägsta bevisnivån att fem erfarna doktorer rekommenderar den. På den nivån har jag varit informerad. Jag har inte gjort källanalys.

Borde du inte gjort det?

– När jag nås av detta samtalet förstår jag ju att jag måste gå till grunden och försöka lära mig detta.