Stor oro över avtalskrav på upphandlingsdag

En upphandlingsmyndighet har bildats och en ny lag är på väg med ökade möjligheter för det offentliga att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor. Oron för följderna märktes på Almegas upphandlingsdag, ett event för företag som gör affärer med offentliga medel, i Stockholm i fredags. Arbetaren var på plats och lyssnade in arbetsköparnas farhågor.

Inrikes
Arbetsköparorganisationen Almegas medlemmar är oroliga för att behöva avkrävas kollektivavtal.
Foto: Axel Green

För andra året i rad arrangerade arbetsköparorganisationen Almega en seminariedag om offentlig upphandling i Stockholm. Även detta år kom frågan om hur krav på kollektivavtal eller liknande villkor från kommuner och landsting ska hanteras att uppta flera punkter på dagordningen.

 – Bygger man modeller med koppling till avtalen blir det omöjligt att hantera för små företag utanför kollektivavtalen. De kanske inte har dåliga villkor utan inte precis samma villkorsmodell som i avtalen, sade Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på arbetsköparorganisationen Företagarna, från scenen.

Har vi verkligen ett sådant problem i Sverige med att man inte betalar sina anställda riktiga löner och behandlar de väl?
Andrea Sundstrand, docent i upphandlingsrätt vid Stockholms Universitet

Även om det i den nuvarande lagen om offentlig upphandling, LOU, har funnits öppningar för att ställa sociala krav, har möjligheten att ställa krav på kollektivavtal av de företag som deltar ifrågasatts.

I en forskningsrapport utförd på uppdrag av Konkurrensverket konstaterade Andrea Sundstrand, docent i upphandlingsrätt vid Stockholms Universitet, att det inte är lagligt för en kommun att kräva kollektivavtal. Däremot är det möjligt att ställa krav på företagen att de ska uppfylla vissa utvalda villkor.

– Har vi verkligen ett sådant problem i Sverige med att man inte betalar sina anställda riktiga löner och behandlar de väl, frågade sig Andrea Sundstrand, där hon stod bredvid Ulrica Dyrke på scenen.

Foto: Axel Green
Ulrica Dyrke (mitten) och Andrea Sundstrand (till höger) på Almegas upphandlingsdag. – För ett företag som inte har kollektivavtal kan man känna sig obekväm med att fackliga företrädare kommer in och granskar. Det kan vara obehagligt även om man har kollektivavtal, sade Ulrica Dyrke.
Foto: Axel Green

I år var det skarpare läge för diskussionerna om kollektivavtalskravens följder. Den nuvarande regeringens nya LOU skulle egentligen ha trätt ikraft nu under april, men drar ut på tiden. Fortfarande handlar dock skrivningarna om kollektivavtalsliknande villkor.

Men med anledning av denna var civilminister Ardalan Shekarabi, S, inbjuden. Han försökte stilla de församlade företagsrepresentanterna med att det fortfarande kommer att finnas utrymme för dialog och att det inte kommer att bli ”som i DDR.”

Det sista var en anspelning på den debatt kring vinster i välfärden som rasat mellan ministern och Almega Vårdföretagarna, en av dagens arrangörer. Det var också något som många av besökarna tog fasta på när Arbetarens reporter förhörde sig om deras inställning i pausen.

– Jag är optimist. Jag tror att det kommer att vara bra, särskilt i branscher med mycket oseriösa aktörer. Men det är bra att det räcker med att uppfylla kollektivavtalsliknande villkor. Annars tror jag att att det skulle kunna slå ut små duktiga aktörer, genom en snedvriden konkurrens, sade en upphandlingsansvarig inom det privata postväsendet.

Hans hållning delades av en försäljningschef vid ett företag som säljer teknisk säkerhetsutrustning.

– Nej, jag är emot kollektivavtal. Det hade inte varit bra med ett sådant krav. Det blir DDR, som han socialdemokraten sade. Man ska konkurrera med bra löner och villkor. Det räcker.

Nej, jag är emot kollektivavtal. Det hade inte varit bra med ett sådant krav. Det blir DDR, som han socialdemokraten sade.
Försäljningschef vid ett företag som säljer teknisk säkerhetsutrustning

Men en del av Almegas upplägg var att också möjliggöra för myndigheter, kommuner och landsting att möta framtida samarbetspartners. En av dem som var där för kommunernas räkning var Mikael Blomberg, upphandlingschef för Upphandling Södertörn, ett samarbete mellan Haninge och Nynäshamns kommun.

Han välkomnar möjligheten att ställa hårdare krav på kollektivavtalsliknande villkor, men är skeptisk till vilket genomslag lagen kommer att få i praktiken.

– En röd kommun har ju högre ambition att ställa sociala krav än en blå. Kommer det att bli skillnad från dag 1? Nej.

Mikael Blomberg förväntar sig en rad överklaganden från företag som inte kvalar in på de villkor som krävts, så kallade överprövningar. Förvaltningsdomstolen ska sedan pröva kraven mot proportionalitetsprincipen i LOU, först därefter fastställs praxis kring hur långtgående kraven får vara.

– Det återstår att se vad som återstår efter att domstolarna fått säga sitt, sade Mikael Blomberg.

Men det återstår också att se hur lagförslaget kommer att vara formulerat. Allianspartierna har lovat att göra allt för att stoppa förslaget.