120 000 i kö – Uppsalas bostadsbrist fortsätter

Bostadsbristen i Uppsala är, liksom i flera större städer, omfattande. Hyresgästföreningens rapport från mars 2014 visar att kötiden för en etta i Uppsala län ligger på 49 månader. Problemet förvärras av för lite byggande och för höga hyror på det som byggs.

Inrikes
1 000 bostäder byggs årligen men det räcker inte långt mot en skriande bostadsbrist. 30 000 står i kö för studentbostäder, väntetiden är i dagsläget 4–8 år för dem.
Foto: Andréa Hillgren

Uppsala lider av enorm brist på bostäder. I dagsläget byggs 1 000 hyresrätter årligen – men dessa räcker inte på långa vägar.

– Vi behöver tredubbla byggandet av hyresrätter i Uppsala och detta under många år, säger Erik Pelling, socialdemokratiskt kommunalråd i Uppsala.

Det finns i dag bara cirka 35 000 hyresrätter i kommunen, vilket är en av de lägsta andelarna hyresrätter i Sverige.

Samtidigt står i dag över 90 000 personer inskrivna i det kommunala bostadsbolaget Uppsalahems bostadskö. Ytterligare 30 000 står i Studentstadens kö. Studenter i Uppsala kan tvingas vänta på studentbostad i fyra till åtta år. Väntetiden för en etta ligger på i genomsnitt 49 månader.

Studenten Jenny Larsson står i Uppsalahems kö, men nu när kommunen börjar ta betalt väljer hon att gå ur.

– Det känns ärligt talat väldigt oschyst. En avgift för att troligtvis ändå inte få en lägenhet under tiden man studerar här? När man tror att det inte kan bli mer hopplöst här så bevisas motsatsen, säger hon.

Länets befolkning har under ett antal år ökat stadigt och har ett behov av minst 5 000 inflyttningsklara bostäder årligen, enligt Länstyrelsens rapport från 2015.

Målet är att bygga 25 000 bostäder på fem år. För åren 2015–2016 har kommunerna i bostadsmarknadsenkäten bedömt ett påbörjande av drygt 7 000 bostäder i länet.

Enligt femårsöversikten kommer bostadsbristen i Uppsala kommun att fortsätta fram till 2020.

En orsak är att byggtakten till stor del påverkas av att många hushåll i behov av en bostad inte har möjlighet att betala hyran i en nyproducerad hyresrätt eller köpa en bostadsrätt. Det sätter ramarna för hur många bostäder som påbörjas under ett år.