Syriska barns skolgång behöver ekonomiskt stöd

Ett decennium av framsteg inom Syriens utbildningssystem har gått förlorat i och med kriget. Vart tredje syriskt barn på flykt arbetar på den svarta marknaden. Bistånds­givare i EU och Gulfregionen har utlovat 250 miljoner dollar till flyktingbarnens skolgång – men det skulle behövas ytterligare 500 miljoner dollar för utbildningsprogram i Jordanien, Libanon och Turkiet.

Utrikes
Syriska flyktingbarn deltar i undervisningen i en skola i Libanon.
Foto: Hassan Ammar/TT

– Det här innebär en strimma av hopp för barnen, där de flesta inte har haft möjlighet att gå i skolan sedan de lämnade Syrien, säger Gordon Brown, FN:s särskilda sändebud för utbildning.

Pengarna ska gå till att ge en miljon syriska flyktingbarn i Jordanien, Libanon och Turkiet möjlighet att gå i skola innan årets slut.

Utbildningsprogrammen kommer att ha samma upplägg som framgångsrika och kostnadseffektiva projekt i Libanon där skolor arbetat dubbla skift för att erbjuda 200000 syriska flyktingar utbildning.

Gordon Brown hoppas kunna få in ytterligare 500 miljoner dollar de närmsta veckorna. Vid en givarkonferens för Syrien i feb­ruari och då ledande politiker och affärsmän träffas i Davos i vinter ska han försöka förmå FN:s rikare medlemsländer att bistå Syrien.

För närvarande finns det över 1,3 miljoner syriska flyktingbarn i Egypten, Libanon, Turkiet, Irak och Jordanien, men knappt hälften av barnen går i skola. FN:s flyktingorgan UNHCR uppger att tio år av framsteg inom utbildningssektorn i Syrien har gått förlorade under det fem år långa kriget.

Det har skett en ökning av barnarbete och barnäktenskap på grund av bristen på möjligheter. Enligt FN arbetar vart tredje flyktingbarn på den svarta marknaden. Enligt organisationen Girls Not Brides, som arbetar för att stoppa barnäktenskap, är det numera över en fjärdedel av flickorna i skolåldern som tvingas gifta sig.

Enligt UNHCR utgör barn under 18 år 51 procent av alla flyktingar världen över. Endast 2 procent av allt humanitärt bistånd i världen gick till utbildningssektorn 2014, enligt uppgifter från Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.