Fängelseföretagen i USA satsar på export

Ett tiotal länder i olika delar av världen är på väg att anamma det amerikanska systemet med en delvis privatiserad fängelseindustri. Detta trots att kritiker menar att modellen varken är kostnadseffektiv eller leder till en välfungerande kriminalvård.

Utrikes
Runt 10 procent av USA:s fångar avtjänar sina straff på privatägda fängelser. Nu satsar fängelseföretagen på att få fler länder att privatisera sina anstalter.
Foto: Rich Pedroncelli/Scanpix

En ny rapport från den Washingtonbaserade organisationen Sentencing Project visar att närmare ett tiotal länder i Sydamerika, Europa och Asien är på väg att privatisera delar av kriminalvården och införa vinstdrivande fängelser.

I USA, det land som står modell för utvecklingen, pågår det samtidigt ett arbete med att försöka minska det stora antalet människor som sitter fängslade. Men medan antalet amerikanska fångar har slutat att öka har de privata fängelseföretagen i USA i stället lyckats bredda sin verksamhet genom att i högre grad exportera sina kunskaper om privatiserad fångvård till andra delar av världen, enligt Sentencing Project. Som exempel nämner organisationen i sin nya rapport att 14 procent av intäkterna för USA:s näst största privata fängelseföretag, Geo Group, under 2012 kom från internationella tjänster.

Det växande internationella intresset för en privatiserad kriminalvård har även ökat inkomsterna för brittiska säkerhetsföretag som G4S och Serco.

Enligt den nya rapporten har alla dessa företag gynnats av ”den ökande privatiseringen av fängelser, flyktingförvar och andra statliga institutioner”, samtidigt som ”de ofta brustit i fråga om att ­leverera de tjänster som utlovats”.

De privata fängelseföretagen, som alltid strävar efter att minska kostnader, har länge kritiserats för att erbjuda sämre förhållanden i jämförelse med de statliga anstalterna. År 2009 stoppade Israels högsta domstol ett förslag från landets regering att tillåta ett privatägt fängelse med hänvisning till risken för att grundläggande mänskliga rättigheter skulle kränkas.

De privata fängelseföretagen hävdar ofta att de är mer kostnadseffektiva. USA:s största privata fängelseföretag, Corrections Cor­poration of America, CCA, säger sig ”kombinera näringslivets effektivitet” med myndigheternas krav på ”standarder, regleringar och tillsyn”, till en lägre kostnad.

Företaget ansvarar för närvarande för runt 80 000 fångar på 60 olika anstalter, varav 40 är helt ägda av CCA.

Allt fler organisationer och myndigheter har dock ifrågasatt hur kostnadseffektiva de privata alternativen egentligen är. År 2010 genomfördes exempelvis en myndighetsutredning i Arizona som kom fram till att de vinstdrivande fängelserna i själva verket kostade delstaten runt 16 procent mer än de offentliga anstalterna.

Några av de länder som infört, eller är på väg att införa, privata fängelser är Brasilien, Grekland, Jamaica, Japan, Mexiko, Sydafrika och Thailand. Industrin är dock fortfarande störst i rika engelskspråkiga länder.

USA är det land i världen som håller flest fångar i privata fängelser, år 2011 var siffran runt 131 000 interner. Men detta beror främst på att USA också är det land i världen som har största antal fångar – sammanlagt närmare 1,5 miljoner.

I flera andra länder sitter också en stor andel av fångarna på privatägda anstalter. I Australien, Nya Zeeland och Storbritannien är mellan 10 och 20 procent av fångarna inlåsta på privata anstalter.

När det gäller häkten för immigranter har de privata företagen i flera länder tagit över en stor del av ansvaret. I Storbritannien sitter närmare 75 procent av de personer som misstänks för immigrationsrelaterade överträdelser i privata häkten, medan Australien helt har privatiserat dessa häkten.

Cody Mason, författare till Sentencing Projects nya rapport, säger att utvecklingen i de stora och rika länderna har skapat ett intresse för privatiseringar i andra länder.

– Dessa företag från USA och andra länder reser runt och bjuder in politiker till sina anläggningar och hävdar att de kan hjälpa till att lösa deras problem. De framställer sig själva som den bästa lösningen för att undvika överbeläggningar, dåliga förhållanden och stigande fängelsekostnader, säger han.

I USA har den under flera decennier pågående kriminalpolitik som varit inriktad på skärpta straff skapat en situation där mängder av fängelser nu är överbelagda. Nyligen kom justitieminister Eric Holder därför med ett uttalande, som många betraktar som historiskt, då han beordrade landets justitiedepartement att minska antalet fångar i landet. Samtidigt pågår det ett arbete i kongressen för att långsiktigt förändra landets kriminalpolitik.

På sikt kan dessa åtgärder sätta punkt för den långa eran av ständigt hårdare straff, men det är samtidigt en utveckling som oroar de privata fängelseföretagen i USA. Enligt Sentencing Projects rapport har dessa lagt ned miljontals dollar på lobby­arbete för att påverka utvecklingen. Pengarna ska främst ha gått till att försöka påverka arbetet med att förändra USA:s ­immigrationslagar. I rapporten påpekas att de privata fängelseföretagen sedan länge stöttat politiker som förordar hårda immigrationslagar.

Enligt officiella uppskattningar kommer de federala myndigheterna i USA i år att gripa runt 400 000 människor för brott mot landets immigrationslagar, till en kostnad av motsvarande runt 14 miljarder kronor. Den immigrationsreform som antagits av senaten, men ännu inte godkänts av representant­huset, skulle med säkerhet påverka det antalet.

– Det kommer absolut att komma en reaktion på detta i form av lobbying, i synnerhet när det gäller immigrationsreformen, eftersom dessa företag har ett stort intresse i den frågan. Men vid sidan av detta lobby­arbete tittar de även efter andra affärsområden, och en del av detta är till vilka andra länder de kan expandera verksamheten, säger Cody Mason.