Kampen för papperslösa måste fortsätta

Kommentar av Daniel Wiklander, chefredaktör.

Det är sorgligt när det går så långt att en LS behöver uteslutas. I detta fall var det att döma av SAC:s utredning nödvändigt. LS har långtgående självbestämmande, men centralorganisationen måste kunna kräva att stadgar och principförklaring respekteras. Det får inte finnas minsta misstanke att medlemmar i en utsatt situation utnyttjas.

Det som gjort hanteringen med arbetstillstånd möjlig är reglerna för arbetskraftsinvandring, som direkt inbjuder till korruption. Oftast är det arbetsköparen som står för kraven på ersättning i form av lägre lön, men facket har en nyckelroll i själva tillståndsgivningen.

De som utför de smutsigaste och sämst betalda jobben, och som jagas av polis på gatorna, är värda bättre än de förhållanden som nu uppdagats inom Västerorts LS. Organiseringen av papperslösa har varit denna LS starkaste gren. Att den nu uteslutits får inte innebära att den legitima kampen för papperslösas rättigheter upphör, utan kan tas upp av andra LS.