Arbetslösa i gratis privat hemtjänst

Fas 3 utgjorde basen för ett förmånligt, halvhemligt system med gratistjänster åt pensionärer i Landskrona.

Inrikes
Jobbverket erbjuder däckbyte för 200 kronor, medan priser på det dubbla inte verkar vara ovanligt på ”vanliga” verkstäder.
Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

På många håll runt om i landet är det möjligt för pensionärer att via kommunen få extrahjälp av åtgärdsplacerade arbetslösa mot en mindre avgift.  I Landskrona, där det för övrigt år 2010 avslöjades att höga kommunala tjänstemän ­under flera år utnyttjat åtgärdsplacerade socialbidragstagare för att utföra tjänster i privata hem, har man gått steget längre: Arbetsförmedlingen och en privat förening erbjuder, utan kommunens inblandning, gratis hemtjänst – men bara för utvalda som känner till att systemet existerar.

Föreningen heter Handtaget och dess 20 Fas 3-are ska ”stödja äldre i deras vardag, till exempel sällskap vid olika ärenden, läsning, trädgårdsarbete med mera”. Redan där skär det sig med regelsystemet, enligt vilket det måste anges exakt vilka uppgifter sysselsättningen består i. 

I praktiken har det handlat om att göra lite av varje (inklusive uppgifter den kommunala hemtjänsten inte åtar sig) upp till fyra timmar per vecka per pensionär, och vem som har kunnat ta del av förmånen har avgjorts av kontakter med föreningens grundare eller turen att ha hört talas om dess existens. I dag står folk på kö.

Deltagare har under våren berättat i media om jobbet de utför.

”Flera av dem jag har varit hos är tillräckligt friska för att kunna göra det själva. Och om de inte har lust med det har de råd att betala, jag har ju sett hur några bor och vilka bilar de har”, säger en av dem, anonym, till Helsingborgs Dagblad. 

Han hävdar också att föreningens påståenden om coachning och jobbsökarstöd är bluff.

I tidningens granskning har det också framkommit att föreningen knappt haft några kringkostnader alls och därför kunnat lägga en kvarts miljon av anordnarbidragen på hög, vidare att den klassats som allmännyttig och därför skattebefriats trots att Skatteverkets expert ­bedömer att den knappast uppfyller kriterierna, och att facket aldrig ­informerats om placeringarna där, vilket Arbetsförmedlingen har skyldighet att göra.

Efter den avslöjande artikel­serien har Arbetsförmedlingen beslutat att snabbutreda föreningens verksamhet. Sektionschefen Peter Mauritzon kunde dock inte förklara varför eventuella missförhållanden inte upptäckts vid de två tidigare utvärderingar som gjorts.