”Systembolagets etiska kod är inte tandlös”

Systembolaget undersöker möjligheten att samarbeta med fackföreningar internationellt och fackföreningsfrihet är ett krav i Systembolagets uppförandekod, skriver Nina Johansson och Lena Rogeman, Systembolaget, i ett svar på Rättvis vinhandel-kampanjens inlägg (se nr 11/2012) om att arbetarorganisationerna saknar inflytande över hur System­bolagets etiska uppförandekod utarbetas och följs upp.

Debatt
ARKIV 010924 -Two women carry containers filled with grapes on the steep slopes above the Douro river in Pinhao, northern Portugal, during grape harvest, Sept. 24, 2001. Tradition still prevails, but deep changes are takingplace in this rural region of northern Portugal, best known around the world for its sweet and syrupy port wine, usually served after meals. Foto: AP Photo/Armando Franca COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN Code: 433
Foto: Armando Franca / SCANPIX

I en debattartikel från Rättvis vinhandel-kampanjen i förra veckans Arbetaren framförs uppfattningen att Systembolagets uppförandekod skulle vara tandlös.

Systembolagets mål inom CSR (Corporate Social Responsibility) är att en uppnå en positiv, varaktig förändring gällande arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption. För att det ska lyckas krävs ett nära samarbete med våra leverantörer, men också med vinproducenterna.

Som artikeln beskriver finns det inom jordbruksnäringen allvarliga problem med arbetsvillkoren. Därför inledde Systembolaget 2008, i samarbete med de fem nordiska alkoholmonopolen, ett arbete med en hållbar leverantörskedja. Tillsammans har vi utarbetat en femårsplan med målet att 2013 säkra en leverantörskedja som tar väl hand om både människor och miljö. Hörnstenar i samarbetet är CSR-utbildning för leverantörskedjan, en gemensam uppförandekod, dialog med intressenter och tredjepartskontroller i kombination med självskattningsformulär. Arbetstagarna är indirekt delaktiga genom att uppförandekoden utgår från bland annat Ilo (International Labour Organization). Utöver det hålls dialoger med fackföreningar och producenter.

Systembolaget undersöker möjligheten att samarbeta med fackföreningar på ett internationellt plan och just nu pågår dialoger med olika fackföreningar. Vi vill understryka att fackföreningsfrihet är ett krav i Systembolagets uppförandekod och vi uppmuntrar fackföreningar i vårt gemensamma arbete för bättre arbetsförhållanden. Vi välkomnar alla konkreta förslag på hur vi kan involvera arbetstagarna ytterligare på ett globalt plan.

Systembolaget har valt att ansluta sig till BSCI:s (Business ­Social Compliance Initiative).

Då vi har över 3 000 producenter i leverantörskedjan är det viktigt att använda sig av en internationellt utarbetad och vedertagen upp­­förandekod. BSCI uppförande­kod grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Ilo:s deklarationer.

BSCI ser för närvarande över uppförandekoden och i det arbetet är fackföreningar och NGO:s välkomna att komma med synpunkter. BSCI anordnar också intressent­dialoger med fackföreningar och NGO:s. En sådan dialog genomfördes i Stockholm och då medverkade bland annat Afrikagrupperna.

Systembolagets etiska arbete befinner sig i ständig utveckling och vi förbättrar oss hela tiden i nära samarbete med våra leverantörer och andra intressenter.