Meddelarskydd dröjer

En lagändring för de privatanställda som riskerar sina jobb om de uppmärksammar oegentligheter och korruption på arbetsplatsen kan dröja minst ett halvår. I en uppmaning från riksdagens konstitutionsutskott, TCO och organisationen Transparency International krävs en lagändring som ska stärka skyddet för de som slår larm inom vården. I nuläget riskerar privatanställda att förlora sina jobb och många är oroliga för att yttra sig. Justitieminister Beatrice Asks pressekreterare säger till Kommunalarbetaren att det kan dröja till sommaren innan en utredning om förbättringar av meddelarskydd tillsätts.