Svenska intressen i Freeport

Anklagelser om att Freeport använde sig av indonesisk militär för att skydda sina egendomar samt orsakade omfattande miljöförstörelse fanns redan 2002. Det hindrade dock inte svenska Sandvik från att samma år teckna ett avtal om leveranser av gruvutrustning till Freeport värt 700 miljoner kronor.

Dessutom äger första, andra och fjärde AP-fonden enligt Swedwatch aktier till ett värde av 64 miljoner kronor i Freeport.