Regeringen positiv till nytt arbetsmiljöcentrum

Den hastiga nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, ALI, väckte massiv kritik. Men den nyvalda borgerliga regeringen var obönhörlig. Nu öppnar den plötsligt för att inrätta ett nytt institut. ”Helt otroligt”, säger forskaren Erik Berggren, tidigare vid ALI.

Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet annonserades bara några veckor efter att den borgerliga regeringen kommit till makten 2006. Protesterna mot att det internationellt mycket välrenommerade institutet hastigt, och helt utan utredning om hur dess kompetens skulle tillvaratas, skulle avvecklas var massiva.

Regeringens argument var att forskningen inte borde bedriva i statlig regi. Kritikerna invände att många andra myndigheter forskar, och anklagade alliansen för hämndmotiv. Arbetslivsinstitutet hade startats av den tidigare socialdemokratiska regeringen, i strid mot de borgerliga partiernas önskemål.

I slutet av 2008 inrättade alliansen en mindre expertgrupp kallad Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet. Dess mandat var tidsbegränsat till september 2011 och dess uppgift att ge råd om utformningen av framtidens arbetsmiljöpolitik.

Rådet, som upplöstes för bara några dagar sedan, rekommenderar i sin allra sista utredning att regeringen startar ”ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö”. I ett uttalande ställer sig den moderata arbetsmarknadsministern Hillevi Engström försiktigt positiv till förslaget, även om hon inte vill ge konkreta besked:

– Men jag tror att om fler ska kunna göra mer i det viktiga arbetsmiljöarbetet så kan det vara bra med en central aktör som kan sammanställa och sprida viktig forskning.

Därmed har alliansen – via förslaget från expertgruppen – gått från att lägga ned ett väletablerat nationellt forskningsinstitut till att öppna för att inrätta ett nytt.

– Det låter ju som en bekräftelse på vad väldigt många trodde, att beslutet var väldigt ogenomtänkt och att det var en väldigt ideologiskt slakt av ett institut som hade mognat till att bli ett internationellt erkänt och respekterat, säger Erik Berggren, forskare på Linköpings universitet som innan nedläggningen var knuten till Arbetslivsinstitutet.

– Man har tagit många steg bakåt och nu får man börja om.