Utrikes

En yrkesgrupp utan rättigheter

På senare tid har rapporterna om hur utländska hembiträden utsatts för tortyrliknande övergrepp i Mellanöstern duggat tätt. Men enligt experter utgör dessa fall bara de mest uppenbara exemplen på alla de problem som denna stora grupp av yrkeskvinnor utsätts för.

Internationella arbetsorganisationen, ILO, planerar att i juni nästa år anta en internationell konvention som på sikt förhoppningsvis ska stärka skyddet för hembiträden – en yrkesgrupp som sedan länge varit rättslösa i många länder.

Från Mellanöstern har det på senare tid kommit flera rapporter om hur hembiträden utsatts för ren tortyr av sina arbetsköpare – hur kvinnor har bränts med strykjärn, eller till och med fått spikar inslagna i sina kroppar.

Priyanka Motaparthy, utredare vid Human Rights Watch, bekräftar att dessa skräckhistorier i första hand kommer från länder i Mellanöstern – vilket i sin tur beror på att det finns så många utländska hembiträden i just den regionen.

De flesta av dessa kvinnor, som främst kommer från länder i Sydasien, är ofta helt rättslösa och saknar skydd mot arbetsköparnas övergrepp. Förutom risken att utsättas för olika former av fysiska och sexuella övergrepp, så exploateras dessutom kvinnorna ofta mycket hårt.

Enligt en ILO-rapport om hembiträdenas situation i Mellanöstern från år 2004 så är det mer regel än undantag att kvinnorna tvingas till en arbetsvecka på över 100 timmar. Dessutom får de sällan den utlovade lönen – om de får betalt över huvud taget.

Vid ett möte i FN nyligen påpekade Nisha Varia från Human Rights Watch att inte alla hembiträden blir exploaterade, men att den nuvarande situationen är ett lotteri.

– Det är ren tur om ett hembiträde får en rättvis arbetsgivare.

Priyanka Motaparthy påpekar att det är värdländerna som ansvarar för att gästarbetarnas rättigheter ska respekteras.

– Men de flesta länder i Mellanöstern har inga arbetslagar som skyddar hembiträden, säger hon.

Undantaget som bekräftar regeln är i detta sammanhang Jordanien.

– Det skulle vara lätt att bara inkludera hembiträden i de arbetslagar som finns. Men regeringarna tvekar eftersom man anser att dessa arbetare borde omfattas av en annan lagstiftning då de arbetar i privata hem, säger Motaparthy.

Just det faktum att hembiträdenas arbetsplatser samtidigt är andras hem försvårar situationen för dem. ILO beskriver det som att hembiträdenas arbetsplatser betraktas som ”skyddade” zoner, där normala yrkesregler inte behöver gälla.

Då varken arbetsköpare eller de lokala myndigheterna tar ansvar för att hembiträdenas rättigheter skyddas saknar de hembiträden som drabbas av problem helt skyddsnät.

Många av kvinnorna är heller inte medvetna om vilka rättigheter de har, eftersom de agentbyråer som förmedlar kontakterna mellan familjer och hembiträden långt ifrån alltid berättar vad som gäller.

I den rapport som ILO gav ut år 2004 presenterades en avslöjande statistik om de hårda förhållanden som gäller för utländska hembiträden i Libanon, Kuwait, Bahrain och Förenade Arabemiraten.

De kvinnor som ingick i studien hade alla en arbetsvecka på minst 100 timmar, och tjänade enbart 700–2 000 kronor i månaden.

Nisha Varia från Human Rights Watch påpekar dock vissa positiva saker som skett i regionen under senare år, som att Jordanien skrivit om sina arbetslagar så att de även omfattar hembiträden, och att myndigheterna i Saudiarabien har infört en särskild hjälplinje dit utländska hembiträden kan höra av sig.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Hallå  👋

Vill du läsa senaste numret av vårt låsta Månadsmagasin gratis på webben? Skriv upp dig på nyhetsbrevet så skickar vi det på mejlen.

Läsare av nyhetsbrev får 👇

✔ Senaste rubrikerna två gånger i veckan

✔ Utvalda reportage på söndagar