xx

Maktens män hinder för jämställd hiv-prevention

Regeringen har uppdragit åt Sida att föreslå en ny policy om hur Sverige bäst kan arbeta med jämställdhet och kvinnors rättigheter i biståndet. Forskaren Jerker Edström har granskat förslaget. Han menar att mäns roll och maskulinitet är avgörande i utvecklingspolitikens jämställdhetsarbete.

– Om man vill arbeta för ett jämställt samhälle måste män på postitioner och som har makt över hur policies utformas problematiseras. Dessa maktens män utgör fortfarande ett av de största
hindren för att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom utvecklingspolitiken, säger Jerker Edström, verksam på institutet för utvecklingsstudier vid University of Sussex.
Enligt honom har de ansträngningar som gjorts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hiv-arbetet inte tagit tillräcklig hänsyn till hur man kan utmana patriarkala manliga ledare och den roll som andra män kan spela för en förändring i arbetet med hiv och aids.

I dag lever 33 miljoneRr med hiv, varav 22 miljoner i länder söder om Sahara. 75 procent av de smittade i det subsahariska Afrika är kvinnor. Men även om hiv- och aidsprojekt får en stor del av biståndskakan är medicinvetenskapen ett ämnesområde som fortfarande är både manligt och
medikaliserat.
På senare tid har man därför allt mer kommit att diskutera mäns attityder och beteende för att stävja det ökande antalet hiv-smittade.
Men det finns en risk med att fokusera på individuella mäns attityder och beteenden. Det leder lätt till ett upprätthållande av stereotypa bilder av både män och kvinnor, vilket kan få förödande konsekvenser.
– Ett belysande exempel är när man antar att det är män i heterosexuella förhållanden som smittar sin partner. I fyra av elva länder i Afrika söder om Sahara är det kvinnor som för med sig smittan in i relationen, säger Jerker Edström.
Han menar att även om den svenska jämställdhetspolicyn över lag är väl genombearbetad måste Sida bli bättre på att beskriva jämställdhet som ett mål i sig.
– Att kvinnor ska åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som män ska inte behöva rättfärdigas med andra mål, som till exempel att man tjänar på det ekonomiskt. Sida och den svenska regeringen måste bli bättre på att klart och tydligt föra fram det, säger han.

Ulrika Holmström, gender-specialist på Sida, menar att man tagit till sig kritiken. Hon påpekar, liksom Prudence Woodford Berger, ämnesråd på Utrikesdepartementet och ansvarig för den fortsatta processen med policyn, att det är viktigt att lyfta fram jämställdhet som ett mål i sig men att där finns fler mål att beakta.
Förslaget ligger nu på UD:s bord och beslut om policyn kommer att tas i slutet på maj.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga