”H&M har ett ansvar”

DHAKA – H&M bryter inte bara mot sina egna uppförandekoder utan även mot den bangladeshiska arbetslagstiftningen.
Det säger en mycket upprörd Amirul Haque Amin, ordförande i klädarbetarfacket National Garments Workers Federation, NGWF, en vecka efter att 21 arbetare mist livet i en brand i klädfabriken Garib & Garib.

När Arbetaren träffar NGWF har det gått en dryg vecka sedan en förödande fabriksbrand vid klädfabriken Garib & Garib i Gazipur dödade 21 klädarbetare och skadade ytterligare ett drygt femtiotal (Arbetaren 9/2010).
H&M är den största kunden och har, enligt Amin och facket, ett stort ansvar för förhållandena i fabriken.
– Den här fabriken arbetar kontinuerligt för H&M så det är självklart att de har ett ansvar, säger Amin och går sedan över till att berätta om lagbrotten.
– Enligt den bangladeshiska lagstiftningen ska arbetstiden vara åtta timmar, plus ytterligare max två timmars övertid. Även om vi lägger till en timme för lunch borde ingen ha varit på fabriken vid halv tio på kvällen då branden bröt ut eftersom arbetsdagen börjar klockan åtta på morgonen.
Enligt Amin är det ett helt klart brott mot landets lagstiftning och han menar att 21 liv hade kunnat sparas om lagstiftningen och H&M:s uppförandekoder följts. Amin räknar upp ytterligare tre punkter där fabriken brutit mot lagstiftningen:
• Kvinnor får inte arbeta efter åtta på kvällen. Trots det var 13 av de döda kvinnor.
• Enligt tidningsuppgifter och uppgifter från arbetare vid fabriken och lokalbefolkningen var nödutgångarna blockerade vid tiden för olyckan.
• Under arbetstiden var även huvudentrén stängd, vilket även det är ett solklart lagbrott.

Att branden den 25 februari var den tredje vid samma fabrik gör inte saken bättre.
– Den första olyckan skedde 2006 och den förra så sent som för ett halvår sedan, säger Amin. Naturligtvis kommer H&M att skylla på fabriksledningen men enligt företagets egna uppförandekoder ska alla fabriker de köper från följa standarden för koderna.
Under många år har H&M hävdat att de genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att deras uppförandekoder följs, men enligt både fack och arbetare fungerar systemet bristfälligt eller inte alls.

NGWF har redan haft tre demonstrationer efter branden i Gazipur och kommer direkt efter den 8 mars, då andra program anordnas, att återuppta sin kampanj kring olyckan. Kontakter har tagits internationellt för att bredda kampanjen som fokuserar på tre huvudpunkter.
– Den första punkten är straff för fabriksägaren, säger Amin med eftertryck. Det må vara en vecka eller en dag i fängelse men lagarna i landet måste följas om vi ska kunna skydda arbetarna.

Utöver rättsliga åtgärder kräver facket ekonomisk kompensation till de drabbade familjerna, även för de arbetare som skadats, samt skapande av en fond för långtidsstöd till förmån för arbetarna vid fabriken. Även där bör de klädköpande företagen ta sitt ansvar, menar Amin.
– Det är bara på det viset vi kan komma till rätta med de problem som hela tiden uppstår i klädfabrikerna.