Rekordlåg olivskörd drabbar hårt

Årets palestinska olivskörd ser ut att bli den sämsta på 30 år. Den dåliga skörden – huvudsakligen beroende på torka – innebär att palestinierna nu måste importera olja.

Olivskörden, som trots att den brukar kantas av israeliska bosättarattacker och militärt våld vanligen är en tid för fest i det palestinska samhället, ser nu ut bli en bedrövelse. Den palestinska jordbruksmyndigheten, liksom jordbruksorganisationen Palestinian Agricultural Relief Committees, PARC, bekräftade i förra veckan att årets skörd förväntas bli vad de kallar ”kritiskt låg”. Den lokala konsumtionen av olivolja är ungefär 12000 ton årligen. Tidigare års skördar har varierat mellan som lägst 8000 ton till som högst 33000. I år ser den ut att bli mindre än 5000 ton.

Bristen driver upp priserna på olivolja och försvårar det dagliga livet för människorna i Palestina. Nu har jordbruksmyndigheterna för första gången öppnat för import av olja för att täcka den lokala efterfrågan.
– Läget är mycket allvarligt, säger Saleem Abu-Ghazaleh, chef för avdelningen för rättvis handel på PARC.
– Vi har aldrig sett något liknande. Förra året – som inte heller det var ett jättebra år – producerade vi drygt 18000 ton.
Saleem Abu-Ghazaleh oroar sig också för hur kontakterna med den internationella marknaden kommer att påverkas när tillgången på olivolja gör en djupdykning. Sedan början av 2000-talet har PARC, tillsammans med andra aktörer på marknaden för rättvis handel och bondekooperativ i landet, arbetat med ett ambitiöst program för att kunna exportera högklassig olivolja. PARC har utbildat kooperativ inom bondeorganisationen PFU, bland annat i ekologisk odling, bättre lagringsteknik och kvalitetskontroller. Dessutom har de byggt upp en komplett fabrik för lagring och tappning av olivolja samt för etikettering och förpackning av flaskor i al-Ram, strax utanför Jerusalem.

Satsningen på produktionen och marknadsföringen internationellt har lett till exportkontakter i Europa, USA och Japan. Ett tjugotal alternativa handelsorganisationer och solidaritetsgrupper importerar nu palestinsk olivolja.
– Vi kommer att ha ett möte i veckan för att diskutera situationen med bondekooperativen, säger Saleem Abu-Ghazaleh.
– Vi vill inte förlora den internationella marknad som alla har bidragit till att etablera och som vi alla har investerat i under så lång tid. Förhoppningsvis kan vi exportera åtminstone mindre mängder olja för att upprätthålla våra kontakter.
– Man får inte heller glömma bort den politiska betydelsen av exporten, säger Saleem Abu-Ghazaleh. Den är mycket viktig.